Ellens & Lentze aan het woord over de vrijstelling van de overdrachtsbelasting en hoe dat starters moet helpen

Om jongeren een wat betere kans te geven op de woningmarkt, probeert de overheid hen af en toe te helpen met diverse maatregelen. Eerder al werd bepaald dat ouders hun kinderen een belastingvrije schenking kunnen doen als die voor de aankoop van een woning wordt gebruikt. Vanaf komend jaar wordt ook de hoogte van de overdrachtsbelasting in bepaalde gevallen aangepast of zelfs tot 0% teruggebracht.

Overdrachtsbelasting is een percentage van de aankoopwaarde van een bestaande woning dat door de kopers betaald moet worden. Bij nieuwbouwwoningen betaal je geen overdrachtsbelasting, maar een omzetbelasting die meestal al in de koopprijs is opgenomen.

Verschillende tarieven

Voor beleggers, en andere kopers die niet zelf in de aangekochte woning gaan wonen, wordt de overdrachtsbelasting van 6% naar 8% verhoogd. Voor hen is het daardoor interessant nog dit jaar een aankoop te doen. Doorstromers en kopers ouder dan 35 jaar betalen straks 2% van de koopsom en voor jongeren is er een eenmalige vrijstelling geregeld. Al deze verschillende tarieven moeten starters én doorstromers op de woningmarkt helpen en beleggers enigszins ontmoedigen.

Eenmalige vrijstelling

 Vanaf 1 januari 2021 worden jongeren tussen de 18 en de 35 jaar dus eenmalig vrijgesteld van die overdrachtsbelasting, ongeacht of dit hun eerste woning wordt of niet. Deze wijziging zal waarschijnlijk vijf jaar blijven gelden. Jongeren besparen zo in ieder geval een flink bedrag. Een bedrag dat ze anders aan eigen geld zouden moeten inleggen, omdat het meestal niet is meegenomen in het hypotheekbedrag. Starters op de woningmarkt kunnen door dit nieuwe wetsvoorstel veel geld besparen als zij de aankoop van hun nieuwe woning nog even tot volgend jaar uitstellen.

Samen een huis kopen

Als een stel een woning aankoopt, wordt voor elk van hen bekeken of zij in aanmerking komen voor deze vrijstelling. Zeg dat een stel van 29 en 39 jaar een huis van € 280.000 wil kopen om ook echt samen in te wonen. De 29-jarige partner verklaart dat zij niet eerder de vrijstelling heeft toegepast. Haar helft, ter waarde van € 140.000, is dan vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Haar 39-jarige partner betaalt wel 2% over zijn helft (= € 2800). Stellen kunnen er natuurlijk ook voor kiezen de verdeling van eigendom anders in te delen, bijvoorbeeld 60-40%. In ons voorbeeld betaalt de 39-jarige partner dan 2% over € 112.000 (40% van € 280.000).

Verklaring notaris

Een voorwaarde voor de vrijstelling en het 2%-tarief is wel dat de kopers bij de notaris laten vastleggen dat zij daadwerkelijk zelf in de aangekochte woning gaan wonen. De datum van ondertekening bij de notaris is bepalend voor de toepassing van de vrijstelling. En let op: deze wet gaat waarschijnlijk in per 1 januari 2021, maar moet nog worden goedgekeurd en aangenomen.

Mocht u vragen hebben over de overdrachtsbelasting in uw situatie, neem gerust contact met ons op.