Over onderzoeksplicht en de bouwkundige keuring

We hadden het laatst al even over de huizenmarkt en de druk die veel kopers voelen om maar snel te bieden en niet te veel eisen te stellen. Niet alleen het voorbehoud van financiering wordt vaak van tafel geveegd. Als een hypotheek dan niet wordt goedgekeurd, staat de potentiële koper met een boete en zonder woning op straat. Een andere belangrijke voorwaarde die steeds vaker wordt genegeerd, is de bouwkundige keuring. Ook het achterwege laten hiervan is niet geheel zonder risico’s.

Onderzoeksplicht

Als mogelijke koper van een woning heeft u onderzoeksplicht. Het is dus aan u ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van belangrijke zaken als erfpacht en het recht van overpad bijvoorbeeld. Maar vooral ook de bouwkundige staat van het huis kan deze spannende periode een prettige of een onaangename ervaring maken. Zonder bouwkundige keuring kan een koopovereenkomst niet ontbonden worden als het huis gebreken blijkt te hebben en ook eventuele schade kunt u dan niet op de verkoper verhalen. U kunt zich voorstellen dat deze ontbindende voorwaarde vooral bij oudere woningen belangrijk is.

Verborgen gebreken

Bij een bouwkundige keuring kijkt een professional naar cruciale onderdelen die u zelf niet kunt zien of waarvan u de staat niet goed zelf kunt inschatten. Denk aan de fundering, de riolering, het dak et cetera. Bij het keuringsrapport krijgt u een inschatting van alle herstelwerkzaamheden en de daarmee gepaarde kosten voor nu en de komende vijf jaar, inclusief enkele suggesties om de woning verder te verbeteren. Zo kunt u een gefundeerde keuze maken of u het huis de koopprijs waard vindt en of u genoeg budget over heeft voor alle reparaties van de tot dan toe verborgen gebreken.

De afgelopen maanden doen kopers vaak al tijdens een bezichtiging  een bod. Soms zelfs zonder enig voorbehoud. Alleen zo, denken zij, maken zij nog kans de woning te kunnen kopen. In de modelkoopovereenkomst die veel makelaars gebruiken is sinds kort wel de bouwkundige keuring opgenomen. Maar omdat de bouwkundige keuring niet verplicht is zien veel kopers ervan af in de hoop het koopproces te versnellen. En dat mag, maar het is niet zo handig naar onze bescheiden mening.

Grote spaarpot

Als u een keuring laat uitvoeren voordat u op een huis biedt, kunt u uw bod op de uitkomsten van het rapport afstemmen. Is daar geen tijd voor, meld dan in ieder geval bij uw bod dat u biedt onder voorbehoud van de bouwkundige keuring en welk bedrag u maximaal aan mogelijke reparaties wilt uitgeven. Ziet u toch van een bouwkundige keuring af omdat u dat ene huis nú wilt? Zorg er dan in ieder geval voor dat u voldoende spaargeld heeft om een dak te vervangen, om de riolering te vernieuwen of om nieuwe kozijnen te laten plaatsen.

Wilt u problemen voorkomen? Laat ons dan de koopovereenkomst checken voordat uw handtekening is gezet.  Dan weet u precies weet wat u kunt verwachten. Zo dragen ook wij bij aan uw woonplezier.

Ellens & Lentze aan het woord over kopen zonder voorbehoud van financiering

De verschillen tussen mensen lijken steeds groter te worden. Kijk maar bij u in de straat: de een weet niet meer wat hij met zijn spaargeld moet doen en de ander heeft moeite rond te komen. Die eerste groep investeert nu vaak in een woning. Het hing al een tijd in de lucht: de huizenmarkt is inmiddels bijna net zo overspannen als een minister die onterechte fraudeverdenkingen aan de kaak stelt.

Verkopers, kopers en makelaars laten zich allemaal gek maken door het grote verschil tussen vraag en aanbod. Op de paar huizen die in de verkoop gaan, wordt flink geboden. Makelaars adviseren hun klanten royaal boven de vraagprijs te gaan zitten, potentiële kopers voelen de druk van alle andere geïnteresseerden en verkopers wachten vanzelfsprekend af wie de diepste zakken heeft. In deze chaotische biedingsstrijd worden de voorwaarden die kopers moeten beschermen steeds vaker van tafel geveegd. Anders vis je achter het net, is de angst. Is dat slim? U weet het antwoord vast al, maar toch een klein voorbeeld.

Onder druk

Twee vrolijke twintigers stonden op het punt hun eerste huis te kopen. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de overdrachts- en de hypotheekakte viel ons meteen op dat er geen ontbindende voorwaarden in de conceptkoopovereenkomst stonden. Bewust gedaan, op advies van de makelaar, in de hoop dat de verkoper hen dan eerder de woning zou gunnen, zo begrepen we.

De belangrijkste ontbindende voorwaarden zijn: voorbehoud van financiering (als u niet weet of u de financiering rond krijgt), voorbehoud bouwkundige keuring (als u de onderhoudsstaat van het huis moet weten) en voorbehoud verkoop eigen woning. Die eerste heeft onze twintigers de das om gedaan.

Nee, zei de bank

Ze wisten ongeveer hoeveel hypotheek ze konden krijgen en ze hadden wat eigen geld voor bijvoorbeeld de kosten koper. Waar ze geen rekening mee hadden gehouden was dat het “vergeten” krediet van een van hen boven water kwam en dat het verschil tussen hun bod en de taxatiewaarde zo groot was dat de bank het gevraagde hypotheekbedrag niet wilde financieren.

De verkoper was niet bereid mee te werken aan de ontbinding van de gemaakte afspraken. Het stel kreeg een boete van 10% van hun bod. In dit geval bijna € 50.000,-. Daarbovenop kwam de schadevergoeding voor de verkoper. Hij claimde zijn huis nu voor een lager bedrag te moeten verkopen en stelde het voorheen vrolijke stel tevens verantwoordelijk voor de lopende lasten die nu langer op zijn schouders rustten.

Kans verkeken

De kans dat zij binnenkort een woning zullen bezitten is door dit avontuur aanzienlijk kleiner. Ze zijn al hun spaargeld kwijt aan de boete en de schadevergoeding. Helaas kunnen wij in dergelijke gevallen niets doen. Mensen tekenen tegenwoordig te gemakkelijk wat hen onder de neus wordt geschoven. Doe dat nou niet! Laat u gewoon goed informeren door een onafhankelijke partij. Maar bovenal: laat u niet onder druk zetten.

Scheiden tijdens een lockdown

Sinds maart vorig jaar zitten we meer dan ooit thuis. We werken thuis. We geven onze kinderen thuis les. We proberen thuis te ontspannen. En soms vluchten we in een wandeling met een take away-koffie in de hand. Door al die extra tijd samen zien we meer van onze partner dan misschien wenselijk is.

U hoort opeens hoe uw partner met collega’s en klanten praat. Uw partner verwacht blijkbaar continu bediend te worden. Het valt u nu pas op hoe hard uw partner smakt. Hoe weinig geduld er is voor de kinderen. Hoe weinig initiatief er genomen wordt om de relatie in evenwicht en tegelijkertijd spannend te houden. U leert elkaar in ieder geval weer anders en beter kennen tijdens een lockdown. En soms betekent dat dat scheiden de beste optie is.

Een goed einde is een goed begin

U bent daarin niet alleen. Het beperkte sociale leven en de beperkende coronamaatregelen zorgen in veel relaties voor stress. Het leidt tot extra conflicten met soms excessen als mishandeling en zelfmoordpogingen. Het breekt ons hart. Ook wij zien het aantal conflicten stijgen. De vraag naar scheidingsbemiddeling bijvoorbeeld groeit enorm. En we snappen het. Soms is de rek er gewoon uit. Maar we doen nu wel een dringende oproep: gun elkaar een goed begin als u gaat scheiden.

Mediation: ook als de relatie niet meer te redden is

Er komt veel bij een scheiding kijken, maar onze notaris-mediators begeleiden en adviseren u waar nodig. We luisteren als onafhankelijke partij naar alle betrokkenen en stellen zo samen een ouderschapsplan op waar u zich allebei in kunt vinden. We wijzen u ook op de zaken die helaas vaak door de haast of de emoties over het hoofd worden gezien. Zo moet de polis van uw levensverzekering aangepast worden als uw ex-partner daar met naam in vermeld staat. Volgens de wet heeft een ex-partner recht op een deel van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen, maar in de praktijk vergeten mensen vaak afspraken over de verevening te maken. Testamenten moeten opnieuw opgesteld worden, want heeft uw ex nog rechten na uw overlijden? Wie staat als voogd of executeur vermeld en kan uw ex nog via uw kinderen erven?

Afspraken uitvoeren

Soms vergeet men dat de afspraken die in een echtscheidingsconvenant zijn vastgelegd ook nog moeten worden uitgevoerd. Als een van u eigenaar van de huidige woning wordt bijvoorbeeld, moet dat huis nog wel op naam van diegene gezet worden. Gebeurt dat niet, dan moet u beiden, ook jaren later nog, tekenen voor een eventuele verkoop.

Het zijn allemaal onderwerpen om – samen – goed over na te denken, zodat u goed kunt scheiden. Pas dan kunt u elk zelfstandig weer een nieuw, beter leven opbouwen. Goed scheiden doet u uiteraard voor uw kinderen, maar zeker ook voor uzelf en uw ex. Wij zullen ervoor zorgen dat alle belangrijke zaken besproken worden en dat de afspraken die jullie samen maken ook juridisch haalbaar zijn.

Meer levenslust door een levenstestament

De kans dat we ziek worden lijkt deze maanden groter dan ooit. De maatschappij ligt al bijna een jaar nagenoeg plat om de meest kwetsbaren in onze samenleving te beschermen. Inmiddels weten we dat het coronavirus niet alleen de zwakkeren, maar ook gezonde (jong)volwassenen genadeloos hard kan treffen. We willen er liever niet aan denken, en toch is juist dat wel verstandig. Door een moment te nemen om naar uw wat als-scenario te kijken, kunt u de angst loslaten en meer genieten van wat nu nog wel kan en mag. Een levenstestament helpt daarbij.

Als er iets onverwachts gebeurt waardoor u (tijdelijk) niet zelf de belangrijke beslissingen kunt nemen, staat uw persoonlijke leven heel even stil. De rest van de wereld draait wel gewoon door en voor hen is het dan van belang te weten wat uw wensen en voorkeuren zijn. Want juist als u door een ziekte als corona of Alzheimer of een ongeluk getroffen wordt, moeten er veel beslissingen genomen worden. Ook dan lopen de dagelijkse verplichtingen immers door. Wie mag uw belangen behartigen bijvoorbeeld en weet hij of zij hoe u in dergelijke moeilijke situaties zou willen handelen?

Een volmacht voor wie u uw wensen toevertrouwt

U kunt volmachten regelen voor iemand die uw financiële verplichtingen ter hand neemt en een voor iemand die uw medische en andere persoonlijke zaken behartigt tijdens die periode dat u dat even niet zelf kunt doen. Met een levenstestament behoudt u zelf de regie over uw leven. U bepaalt wie welke rekeningen namens u mag betalen. Wie er hoe voor de huisdieren zorgt. U laat duidelijk weten welke medische handelingen u wel en niet wenselijk acht. En zo zijn er talloze zaken die de mensen om u heen kunnen helpen u op de meest prettige manier door een vervelende periode heen te helpen. Op een manier zoals u dat wilt.

Zonder levenstestament moet een van uw naasten bewindvoering en mentorschap via de rechtbank aanvragen. Ook heeft hij of zij dan toestemming van een rechter nodig bij uitgaven boven de € 1500. Met een levenstestament kan uw gevolmachtigde zelfstandig, namens u en naar uw wens, beslissingen nemen over uw geld, uw huis en eventuele schenkingen. Nog belangrijker is dat u duidelijk maakt wie uw medisch dossier mag inzien, welke behandelingen u acceptabel vindt en of u wel of niet opgenomen wilt worden in een tehuis bijvoorbeeld.

Teken vandaag voor morgen

1 maart is de aftrap voor de online campagne van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie om het levenstestament onder uw aandacht te brengen: Teken vandaag voor morgen. Want als u vandaag alles goed regelt, kunt u vanaf morgen weer onbezorgd genieten van al het moois dat het leven u nu biedt. Ook ons team zit voor u klaar en beantwoordt graag al uw vragen. Zo hopen wij ook uw levenslust weer aan te wakkeren. Er is toch niets gezonder voor een mens dan een leven dat met plezier geleefd wordt?

Ellens & Lentze aan het woord over uw klussende buren

Veel mensen werken nu verplicht thuis. Of zij proberen dat, want met kinderen die thuis lessen moeten volgen en luidruchtige buren valt dat nog niet mee. De kinderen worden steeds opstandiger en steeds meer buren zijn opeens aan het verbouwen. Misschien bent u inmiddels ook wel toe aan een eigen werkkamer en is een uitbouw aan uw huis zo gek nog niet?

Vooral in Den Haag en omstreken wonen veel mensen in een appartement. De bewoners van die appartementen zijn samen verantwoordelijk voor het onderhoud van het hele appartementencomplex. Als eigenaar van een appartement koopt u als het ware een deel van het gebouw. Alle appartementseigenaren van bijvoorbeeld een portiek zijn lid van de Vereniging van Eigenaren en die zorgt voor de gemeenschappelijke delen, zoals het dak, de portiektrap en mogelijk de kozijnen.

Splitsingsakte

In een splitsingsakte is onder meer vastgelegd welke delen van het gebouw gemeenschappelijk en welke delen privé zijn. Als er dus iets aan, in of om het gebouw gewijzigd wordt, moet de splitsingsakte aangepast worden aan de nieuwe situatie. Denk daarbij aan ingrijpende wijzigingen aan het pand, zoals een dakterras, een extra verdieping of een leuke aanbouw. Voor dergelijke grote ingrepen moet de VvE toestemming geven en moet de splitsingsakte gewijzigd worden. Gebeurt dat niet, dan is de aanbouw gemeenschappelijk eigendom. In theorie zijn uw buren dan mede-eigenaar van uw dakterras…

Privé of VvE?

Zijn de vernieuwingen aan het pand niet aangetekend als privé-eigendom, dan is de gehele VvE bovendien verantwoordelijk voor de eventuele schade die tijdens de werkzaamheden of een winterse bui wordt veroorzaakt. En die opbouw die niet in de splitsingsakte staat vermeld? Die kan niet mee verkocht worden en wordt niet bij de waarde van het appartement gerekend. En dat zou jammer zijn na al die maanden verbouwingsoverlast, toch?

Er komt veel kijken bij het wijzigen van een splitsingsakte. De VvE-leden moeten met de wijziging instemmen. Uw notaris kan hierin veel betekenen. De notaris kan de gewenste wijzigingen met de VvE-leden bespreken. Vervolgens maakt hij de nieuwe splitsingsakte en zorgt hij ervoor dat deze aan alle criteria voldoet.

Eerlijk zullen we alles splitsen

Realiseer u dus dat uw dakkapel een ingreep in het gemeenschappelijke dak vereist. Dat uw aanbouw invloed heeft op uw bijdrage aan de VvE. En dat uw dakterras niet zonder toestemming van uw buren gebouwd mag worden. Maar ook al geeft de VvE toestemming voor bijvoorbeeld een opbouw, als de splitsingsakte niet is gewijzigd, is het nog niet klaar. Wanneer u verzuimt de splitsingsakte te wijzigen kan dat ertoe leiden dat een en ander weer afgebroken moet worden als een van uw buren dat (zelfs jaren later) eist. Dat zijn de buren die we bij de rijdende rechter zien.

Zelf zien we liever buren die in goed overleg klussen, die rekening houden met elkaar en die elkaar helpen. Buren, kortom, die elkaar iets gunnen en die weten wat er in de splitsingsakte staat.

Ellens & Lentze aan het woord over extra veel belastingvrij schenken in 2021

Wat een turbulent jaar hebben we achter de rug! Er is veel veranderd in de wereld en in ons sociale leven. Hoe we werken, waar we werken en of we nog kunnen werken. Hoe we sporten, hoe we onze contacten onderhouden en hoe we onze vrije tijd doorbrengen. Weinig gaat nog zoals het altijd ging. Maar er zijn ook lichtpuntjes! Er zijn veel mooie, sociale initiatieven ontstaan om elkaar te helpen en een hart onder de riem te steken. En ook de overheid heeft maatregelen genomen om burgers en ondernemers door de meest onzekere periode heen te helpen.

€ 1000 om elkaar te steunen

Dit jaar is het bedrag dat u belastingvrij aan anderen mag schenken met € 1000 verhoogd. Ouders mogen hun kinderen in 2021 € 6604 geven, zonder dat zij daar schenkbelasting over moeten betalen. Anderen mag u € 3244 belastingvrij per persoon geven. De vrijstelling geldt per ontvanger, maar gehuwden en geregistreerde partners worden wel als één gezien. Het is voor de ontvangers van uw gift niet nodig aangifte van schenkbelasting te doen als het bedrag niet groter is dan hierboven aangegeven.

Met deze eenmalige verhoging van de vrijstelling wil de overheid ondernemers, die het nu door de coronacrisis heel zwaar hebben, steunen. Vrienden, familieleden en misschien betrokken vreemden kunnen hen zo een extra bedrag belastingvrij schenken en hopelijk door de moeilijkste periode heen loodsen. Wie zou u kunnen helpen? Wie gunt u een nieuwe start?

Eenmalig

De verhoging van € 1000 is eenmalig en dus alleen in 2021 in te zetten. Wat wel blijft is de eenmalige belastingvrije schenking ten behoeve van een woning of studie. U mag iedereen tussen de 18 en de 40 jaar helpen met de financiering van een eigen woning of een renovatie met een belastingvrije schenking van € 105.302. Deze vrijstelling mag over drie opeenvolgende jaren worden verspreid. Kinderen en pleegkinderen kunt u zo helpen een dure studie (jaarlijkse kosten > € 20.000) te volgen door eenmalig € 55.996 te schenken. Zonder specifiek doel mogen zij € 26.881 als gift ontvangen. Over alles boven deze bedragen moet wel belasting worden afgedragen.

Combineren

Was 2020 voor u niet een jaar vol financiële tegenvallers? Bedenk dan eens wie u weer in het zadel kunt helpen met een kleine of grote schenking. Stel uw hart open en kijk ook eens verder dan uw gezin. Als u maximaal van de vrijstelling gebruikmaakt en bij grote bedragen een schenking over een paar jaar spreidt, bespaart u het meest. Dat vraagt wel enige planning en goed advies. Gelukkig zijn wij gewoon open om u – uiteraard coronaproof – te helpen, zodat u uw ondernemende kinderen en vrienden weer verder kunt helpen!

Want wat je geeft, komt altijd weer bij je terug. Soms precies hetzelfde, soms in een iets andere verschijningsvorm, maar een goede daad wordt altijd beloond. Dus laten we er een mooi jaar van maken samen!

Ellens & Lentze aan het woord over leven en werken met corona

Of beter: zo te werken en te leven dat we een coronabesmetting voorkomen. De pandemie die over de wereld raast, vraagt veel van ons aanpassingsvermogen. Het leert ons ook anders te kijken naar ons werk en de manier waarop we met anderen omgaan. Nu, bijna een jaar na de eerste berichten over het coronavirus, kunnen we met trots zeggen dat ons kantoor flexibel en innoverend genoeg is om grote, onverwachte veranderingen in de maatschappij het hoofd te kunnen bieden.

We doen er altijd alles aan om bij de tijd te blijven. We houden daartoe natuurlijk de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving bij en passen onze diensten daarop aan. Vaak zijn de veranderingen in het werk inhoudelijk. Nu moeten we ook op het menselijke vlak veel aanpassingen doen.

Anders werken

Zoals zovelen werken veel van onze medewerkers thuis en dus houden we online contact met elkaar en met onze cliënten. We hebben inmiddels veilige manieren gevonden om handtekeningen online te legaliseren bijvoorbeeld en om belangrijke stukken door alle partijen te laten ondertekenen.

Ook in ons pand is veel veranderd. We geven geen handen meer. We desinfecteren onszelf en onze spullen doorlopend. We houden afstand en we hebben schermen op de bespreektafels geplaatst om ook hier veilig met cliënten te kunnen overleggen.

Kortom, er is nogal wat veranderd dit jaar! We hebben ons aangepast en we hebben onszelf verbeterd zonder dat dat ten koste is gegaan van de sfeer op ons kantoor of van de kwaliteit van ons werk. We hebben doorgezet, aangepakt en we zijn gegroeid.

Betrokken blijven

Wat niet veranderd is, is de persoonlijke band met onze cliënten. Nog altijd vinden wij het belangrijk u live te spreken. En als dat dan even niet bij ons op kantoor of bij u thuis kan, dan doen we dat gewoon, via TEAMS of ZOOM bijvoorbeeld. We willen zeker weten dat u begrijpt wat u tekent en dat u weet welke mogelijkheden het meest geschikt zijn in uw situatie. U bepaalt hoe u wilt leven en werken, met wie en waar, en wat er na uw overlijden moet gebeuren. Wij helpen u daarbij door uw wensen juridisch te bekrachtigen.

Wij moesten dit jaar goed kijken naar wat was, wat is en wat komt. Datzelfde vragen we u nu te doen. In een maatschappij die amper nog lijkt op wat we vorig jaar normaal vonden, is er ook in uw leven wellicht veel veranderd. Heeft de pandemie invloed gehad op uw relatie of werk bijvoorbeeld? Wat is er de afgelopen maanden allemaal veranderd in uw leven en heeft dat mogelijk invloed op gebeurtenissen en relaties in de toekomst?

Veranderingen omarmen

Neem uw persoonlijke documenten daarom, juist nu, even goed door. Wie staat er in uw testament als executeur genoemd en is diegene nog actief in uw leven? Is het duidelijk wat uw zorgwensen zijn als u plotseling opgenomen moet worden? Heeft u überhaupt een levenstestament? En: woont u nog betaalbaar of zijn er inmiddels andere oplossingen?

We denken graag met u mee. Veilig op afstand en tegelijkertijd dichtbij en betrokken! Zoals altijd.

Word een wipkip

Een wipkip staat in weer en wind klaar voor wie maar langsloopt. Ze veert heen en weer met de bewegingen van haar berijder en is vrijwel onverwoestbaar. Precies de eigenschappen die u als ondernemer nu nodig heeft. Meeveren op de onvoorspelbare veranderingen die de Covid-pandemie aan onze economie oplegt. Terugveren na een tegenslag. En weer onverwacht opveren zonder mensen te verliezen.

Veel bedrijven hebben het nu moeilijk. Het is dus zaak veerkrachtig te blijven, innovatief en vernieuwend te gaan ondernemen en uw basis te verstevigen om weerstand te kunnen bieden aan de zware tijden die nog komen. Zeker als u verantwoordelijk bent voor werknemers en te maken hebt met doorlopende kosten van leveranciers, de huur van een bedrijfspand en af te lossen kredieten bijvoorbeeld. Weerstand en veerkracht opbouwen als bedrijf moet daarom een prioriteit worden.

Bedrijfsveerkracht

Een manier om veerkrachtiger te worden is door extra reserves op te bouwen. Dat kan onder meer door uw uitgavepatroon onder de loep te nemen. Wat zijn uw vaste lasten en kunt u wat besparen door een contract met andere leveranciers af te sluiten? Kunt u het ziekteverzuim in uw bedrijf verminderen of zijn tijdelijke contracten nu een betere oplossing? Kunt u de leaseauto niet beter vervangen door een met privévermogen aangekochte auto? En bent u alert genoeg op de betalingsachterstanden van uw cliënten?

Steun

De regering heeft verschillende financiële ondersteuningsmaatregelen in het leven geroepen. Als uw liquiditeit zorgwekkend wordt, kunt u een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting indienen bij de Belastingdienst. En u kunt eventueel een beroep doen op werktijdverkorting. Al met al voldoende opties om met een expert te bespreken, zodat u precies weet wat voor u het meest verstandig is op dit moment. Ook is het de moeite waard contact op te nemen met uw bank. Waarschijnlijk is er ook daar meer mogelijk dan u denkt.

Privé

Belangrijker dan het overeind houden van uw bedrijf is misschien wel het beschermen van uw privéleven. Ook in normale tijden mogen eventuele tegenslagen in uw bedrijf uw gezin niet raken. Nu geldt dat des te meer. U houdt uw zakelijke en persoonlijke financiën daarom natuurlijk strikt gescheiden. Uw fysieke, mentale en financiële veerkracht is nu belangrijk.

Bouwt u al een aanvullend pensioen op bijvoorbeeld? Bent u goed verzekerd en is een inkomen gegarandeerd na een ernstig ongeval of een langslepende ziekte? Hoeveel kunt u nu sparen? Kunt u de voorwaarden van uw hypotheek aanpassen? Is uw (levens)testament up-to-date? En wat doet u om een burn-out te voorkomen?

Zo zou u kunnen zijn

Blijf goed voor uzelf en uw familie zorgen, ongeacht hoe het met uw bedrijf gaat. Eet gezond, beweeg voldoende en ga vaak naar buiten. Knuffel de mensen in uw bubbel extra vaak. Wandel door de buurt en maak hier en daar een praatje op afstand. Loop eens langs die speeltuin en zie hoe veerkrachtig én stabiel die wipkip daar staat. Zo zou u kunnen zijn… Zo zou u nu moeten zijn.

Ellens & Lentze aan het woord over de vrijstelling van de overdrachtsbelasting en hoe dat starters moet helpen

Om jongeren een wat betere kans te geven op de woningmarkt, probeert de overheid hen af en toe te helpen met diverse maatregelen. Eerder al werd bepaald dat ouders hun kinderen een belastingvrije schenking kunnen doen als die voor de aankoop van een woning wordt gebruikt. Vanaf komend jaar wordt ook de hoogte van de overdrachtsbelasting in bepaalde gevallen aangepast of zelfs tot 0% teruggebracht.

Overdrachtsbelasting is een percentage van de aankoopwaarde van een bestaande woning dat door de kopers betaald moet worden. Bij nieuwbouwwoningen betaal je geen overdrachtsbelasting, maar een omzetbelasting die meestal al in de koopprijs is opgenomen.

Verschillende tarieven

Voor beleggers, en andere kopers die niet zelf in de aangekochte woning gaan wonen, wordt de overdrachtsbelasting van 6% naar 8% verhoogd. Voor hen is het daardoor interessant nog dit jaar een aankoop te doen. Doorstromers en kopers ouder dan 35 jaar betalen straks 2% van de koopsom en voor jongeren is er een eenmalige vrijstelling geregeld. Al deze verschillende tarieven moeten starters én doorstromers op de woningmarkt helpen en beleggers enigszins ontmoedigen.

Eenmalige vrijstelling

 Vanaf 1 januari 2021 worden jongeren tussen de 18 en de 35 jaar dus eenmalig vrijgesteld van die overdrachtsbelasting, ongeacht of dit hun eerste woning wordt of niet. Deze wijziging zal waarschijnlijk vijf jaar blijven gelden. Jongeren besparen zo in ieder geval een flink bedrag. Een bedrag dat ze anders aan eigen geld zouden moeten inleggen, omdat het meestal niet is meegenomen in het hypotheekbedrag. Starters op de woningmarkt kunnen door dit nieuwe wetsvoorstel veel geld besparen als zij de aankoop van hun nieuwe woning nog even tot volgend jaar uitstellen.

Samen een huis kopen

Als een stel een woning aankoopt, wordt voor elk van hen bekeken of zij in aanmerking komen voor deze vrijstelling. Zeg dat een stel van 29 en 39 jaar een huis van € 280.000 wil kopen om ook echt samen in te wonen. De 29-jarige partner verklaart dat zij niet eerder de vrijstelling heeft toegepast. Haar helft, ter waarde van € 140.000, is dan vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Haar 39-jarige partner betaalt wel 2% over zijn helft (= € 2800). Stellen kunnen er natuurlijk ook voor kiezen de verdeling van eigendom anders in te delen, bijvoorbeeld 60-40%. In ons voorbeeld betaalt de 39-jarige partner dan 2% over € 112.000 (40% van € 280.000).

Verklaring notaris

Een voorwaarde voor de vrijstelling en het 2%-tarief is wel dat de kopers bij de notaris laten vastleggen dat zij daadwerkelijk zelf in de aangekochte woning gaan wonen. De datum van ondertekening bij de notaris is bepalend voor de toepassing van de vrijstelling. En let op: deze wet gaat waarschijnlijk in per 1 januari 2021, maar moet nog worden goedgekeurd en aangenomen.

Mocht u vragen hebben over de overdrachtsbelasting in uw situatie, neem gerust contact met ons op.

Ellens & Lentze aan het woord over echte liefde en een uitgesteld feest

Jullie hebben een fijne relatie en dus heeft ze zonder aarzelen “Ja!” gezegd toen jij haar ten huwelijk vroeg. Jullie weten wat je aan elkaar hebt. Tijdens iets minder mooie momenten vinden jullie steun bij elkaar, tijdens de vrolijke gebeurtenissen zijn jullie blij voor elkaar en op de gewone dagen zijn zelfs de alledaagse dingen fijn om samen te delen. De voorbereidingen op de bruiloft waren al een feest op zich en toen kwam corona…

Veel stellen met huwelijksplannen zien zichzelf dit jaar gedwongen de feestelijkheden uit te stellen of op zijn minst drastisch aan te passen aan een ongewone situatie. Steeds vaker gaan trouwlocaties weer open. Weliswaar mag er nog niet gedanst of gezongen worden, een receptie of een diner is al wel weer mogelijk met een kleine groep genodigden. Wie vindt dat er bij een trouwerij een groot feest hoort, met muziek, stukjes en een dansvloer, stelt alles liever een jaar uit in de hoop dat de wereld dan weer enigszins normaal is.

Het jonge stel uit ons voorbeeld had zichtbaar plezier in de voorbereidingen. Ze hadden niet alleen oog voor de versieringen of het menu. Ze namen al hun verantwoordelijkheden serieus. Bij een relatie hoort immers dat je goed voor elkaar zorgt en ook dat wilden ze officieel maken. We bespraken samen wat zij in hun huwelijkse voorwaarden wilden laten opnemen, wat voor hen belangrijk is. We doorliepen verschillende scenario’s met rijkdom en schulden, huizen, ziekte en kinderen bijvoorbeeld in de hoofdrol. Dit stel neemt geen risico’s als het gaat om hun relatie.

Een bruiloft zonder spetterend feest zien zij niet zitten en daarom is besloten dat zij hun huwelijk ruim een jaar uitstellen. Alle plannen zijn zodoende even in de ijskast gezet. Ondertussen gaat het leven wel gewoon verder. En natuurlijk wacht dit stel niet met samenwonen totdat ze getrouwd zijn. Hoe goed zij hun huwelijkse voorwaarden en testamenten ook hadden voorbereid, op dit moment staat er nog steeds niets officieel op papier. Dus als er nu iets onfortuinlijks met een van hen gebeurt, kan de nasleep daarvan aanzienlijk anders uitpakken dan zij zouden willen.

Zitten jullie in een vergelijkbare situatie? Overweeg dan om voor de periode tot jullie je relatie eindelijk uitbundig kunnen vieren toch alvast een samenlevingsovereenkomst en testamenten te laten opstellen. In zo’n overeenkomst en met de testamenten kunnen jullie precies laten vastleggen wat er met jullie tegoeden, waardevolle spullen of het huis bijvoorbeeld moet gebeuren mochten jullie uit elkaar gaan of als een van jullie overlijdt. Je wilt je partner er toch voor behoeden dat hij of zij op straat wordt gezet als jou iets overkomt? Bovendien kan het, als je elkaars fiscale partner bent, voordelen hebben voor de belasting die je over je inkomen en vermogen moet betalen. Het geld dat jullie zo besparen kan dan mooi weer in het trouwfeest gestoken worden!

Van uitstel komt niet altijd afstel, wees gerust, maar blijf voor elkaar zorgen. Juist nu!