Berichten

Dankbaar

We zijn blij dat we u ook dit jaar weer een beetje beter hebben leren kennen. Het is een eer om als notaris zo nauw bij al uw belangrijke gebeurtenissen betrokken te mogen zijn. We hebben veel gelukkige stellen in ons kantoor ontmoet. We hebben mensen weer dichter naar elkaar toe zien groeien. We hebben de aankoop van een nieuw huis met u gevierd en we mochten van dichtbij de start van uw bedrijf meemaken. Daar willen we u graag voor bedanken. Voor het vertrouwen in ons, voor uw openheid en voor uw eerlijkheid.

Feest

Het was in veel opzichten dan ook een mooi jaar. Natuurlijk voelt het soms anders als er te veel nieuwsberichten binnenstromen. Maar toch, als wij al onze cijfers onder elkaar zetten, dan overwint het goede, het mooie en het lieve. Huwelijken. Geboorten. Huizen. Samenwoners. Samengestelde gezinnen. Nieuwe bedrijven. Wat is er veel te vieren! Het is altijd weer een feest jullie liefde, hoop en vrolijkheid tijdens deze gebeurtenissen ons pand binnen te zien waaien.

De notaris is een team

We zijn ook dankbaar voor ons geweldige team dat alle veranderingen lachend omarmt, elkaar helpt, stimuleert en soms een beetje uitdaagt. Dé notaris bestaat namelijk niet. Dé notaris is een groep hardwerkende mensen met ieder zijn of haar specialisatie. Van het eerste contact tot de laatste handtekening. We werken allemaal samen om uw speciale moment zo goed mogelijk te laten verlopen.

En dat lijkt best aardig te gaan. Veel van onze artikelen worden goed gelezen. U reageert op onze tips en adviezen en u aarzelt niet om vragen te stellen. Hopelijk weet u dat er achter onze zware voordeur altijd iemand met aandacht naar u luistert.

Live of digitaal

Door de omstandigheden die de wereld nu in hun greep houden, kunnen we elkaar niet altijd in levenden lijve ontmoeten. Veel afspraken gaan tegenwoordig digitaal. Daar worden we steeds beter in, al geven we de voorkeur aan direct contact. Iedereen moet wennen aan de nieuwe communicatievormen, maar ook degene met de meeste weerstand of de minste ervaring online, heeft zich inmiddels ontpopt tot ervaren app-kunstenaar en zoomheld. Ja, ook u. Waar u vorig jaar nog huiverig was over een Teams-vergadering, zien we nu vertrouwen. Het online leven is allemaal wat gewoner geworden. Voor ons allemaal.

We hopen dat u tijdens deze feestdagen terugkijkt op alle mooie en fijne momenten van het afgelopen jaar. Dat u geniet van dit moment en dat u met vertrouwen naar het nieuwe jaar durft te kijken.

Ons goede voornemen voor het nieuwe jaar is om u nóg beter te leren kennen, met u in gesprek te blijven en onze diensten waar nodig aan te passen, zodat u ook volgend jaar weer met plezier denkt aan alles wat is gebeurd. Het liefst doen we dat natuurlijk persoonlijk. En met koffie. Van het begin van het leven tot het eind en van jaar tot jaar.

Heb het goed samen en vier alles!

Ellens & Lentze aan het woord over de vrijstelling van de overdrachtsbelasting en hoe dat starters moet helpen

Om jongeren een wat betere kans te geven op de woningmarkt, probeert de overheid hen af en toe te helpen met diverse maatregelen. Eerder al werd bepaald dat ouders hun kinderen een belastingvrije schenking kunnen doen als die voor de aankoop van een woning wordt gebruikt. Vanaf komend jaar wordt ook de hoogte van de overdrachtsbelasting in bepaalde gevallen aangepast of zelfs tot 0% teruggebracht.

Overdrachtsbelasting is een percentage van de aankoopwaarde van een bestaande woning dat door de kopers betaald moet worden. Bij nieuwbouwwoningen betaal je geen overdrachtsbelasting, maar een omzetbelasting die meestal al in de koopprijs is opgenomen.

Verschillende tarieven

Voor beleggers, en andere kopers die niet zelf in de aangekochte woning gaan wonen, wordt de overdrachtsbelasting van 6% naar 8% verhoogd. Voor hen is het daardoor interessant nog dit jaar een aankoop te doen. Doorstromers en kopers ouder dan 35 jaar betalen straks 2% van de koopsom en voor jongeren is er een eenmalige vrijstelling geregeld. Al deze verschillende tarieven moeten starters én doorstromers op de woningmarkt helpen en beleggers enigszins ontmoedigen.

Eenmalige vrijstelling

 Vanaf 1 januari 2021 worden jongeren tussen de 18 en de 35 jaar dus eenmalig vrijgesteld van die overdrachtsbelasting, ongeacht of dit hun eerste woning wordt of niet. Deze wijziging zal waarschijnlijk vijf jaar blijven gelden. Jongeren besparen zo in ieder geval een flink bedrag. Een bedrag dat ze anders aan eigen geld zouden moeten inleggen, omdat het meestal niet is meegenomen in het hypotheekbedrag. Starters op de woningmarkt kunnen door dit nieuwe wetsvoorstel veel geld besparen als zij de aankoop van hun nieuwe woning nog even tot volgend jaar uitstellen.

Samen een huis kopen

Als een stel een woning aankoopt, wordt voor elk van hen bekeken of zij in aanmerking komen voor deze vrijstelling. Zeg dat een stel van 29 en 39 jaar een huis van € 280.000 wil kopen om ook echt samen in te wonen. De 29-jarige partner verklaart dat zij niet eerder de vrijstelling heeft toegepast. Haar helft, ter waarde van € 140.000, is dan vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Haar 39-jarige partner betaalt wel 2% over zijn helft (= € 2800). Stellen kunnen er natuurlijk ook voor kiezen de verdeling van eigendom anders in te delen, bijvoorbeeld 60-40%. In ons voorbeeld betaalt de 39-jarige partner dan 2% over € 112.000 (40% van € 280.000).

Verklaring notaris

Een voorwaarde voor de vrijstelling en het 2%-tarief is wel dat de kopers bij de notaris laten vastleggen dat zij daadwerkelijk zelf in de aangekochte woning gaan wonen. De datum van ondertekening bij de notaris is bepalend voor de toepassing van de vrijstelling. En let op: deze wet gaat waarschijnlijk in per 1 januari 2021, maar moet nog worden goedgekeurd en aangenomen.

Mocht u vragen hebben over de overdrachtsbelasting in uw situatie, neem gerust contact met ons op.