Berichten

Meer woningen beschikbaar voor de gewone Hagenaar of Scheveninger

Ook het nieuwe kabinet wil de woningcrisis aanpakken. Hoe ze dat gaat doen, moet nog blijken, maar de verwachtingen zijn hooggespannen. Duidelijk is in ieder geval dat de vrije schenking van ruim € 100.000 (de jubelton) nog even mag blijven. Maar ook de opkoopbescherming zal een behoorlijke invloed op de markt hebben.

Moeilijke markt

Er zijn al veel te lang veel te weinig woningen beschikbaar. Er is ook nagenoeg geen doorstroming. Ouderen gaan niet per se kleiner wonen als de kinderen uit huis zijn en maken zo dus niet direct ruimte voor een jong gezin bijvoorbeeld. Er zijn voor ouderen dan ook  weinig geschikte woningen beschikbaar. Starters hebben bovendien moeite financieel een voet tussen de gewenste deur te krijgen. Er wordt nog steeds flink overboden en er moet een aanzienlijke hoeveelheid eigen geld op tafel gelegd worden om überhaupt in aanmerking te komen voor een hypotheeklening.

Opkopers

En dan zijn er nog de opkopers. De beleggers en de investeerders. Een groepje mensen met geld die een huis opkopen, mooi opknappen en dan de verbouwde woning ook weer snel in de verhuur doen. De gevraagde huur is voor dergelijke woningen vaak hoger dan Jan met de pet zich kan veroorloven.

Eerlijker verdelen

Om te proberen de huizenmarkt wat eerlijker te verdelen, geldt per 1 maart aanstaande de opkoopbescherming. Als een gemeente daarvoor kiest ten minste. In wijken waar niet genoeg betaalbare huizen beschikbaar zijn en in buurten waar de leefbaarheid wat in het gedrang kwam door de vele beleggers, is de opkoopbescherming nu in veel steden van kracht. Den Haag kiest ervoor de opkoopbescherming te laten gelden voor alle woningen met een WOZ-waarde tot en met € 355.000 met de hoop dat de woningmarkt wat eerlijker wordt. Die huizen mogen alleen verkocht worden aan een eigenaar die er ook daadwerkelijk zelf gaat wonen.

Opkoopbescherming

Eén derde van alle beschikbare huizen kwam de afgelopen jaren in handen van investeerders. Door de opkoopbescherming zouden starters, doorstromers en mensen met een laag tot middelhoog inkomen weer meer kansen moeten hebben op de woningmarkt. En met deze maatregel blijft het aanbod huizen ook beschikbaar voor de mensen die hier al jaren wonen en werken.

Natuurlijk zijn er een paar uitzonderingen

Verhuur – met een vergunning – is nog wel mogelijk als aan directe familieleden wordt verhuurd, als u als eigenaar lang op reis gaat bijvoorbeeld of als de woning duidelijk aan een bedrijfspand is verbonden.

De jubelton

Tot 2024 kunnen ouders hun kinderen nog helpen bij die eerste stappen op de huizenmarkt door middel van de jubelton. Eenmalig kan een bedrag van € 106.671 belastingvrij geschonken worden aan een volwassen kind tot 40 jaar als dat bedrag voor de aankoop, de verbouw of de afkoop van de erfpacht gebruikt wordt.

Houd dan wel in de gaten dat u uw schenkingen goed vastlegt. U wilt immers geen scheuren in de relaties van uw kinderen veroorzaken. Dan liever een scheur in de muur die met een jubelton is te verhelpen.

Ellens & Lentze aan het woord over de vrijstelling van de overdrachtsbelasting en hoe dat starters moet helpen

Om jongeren een wat betere kans te geven op de woningmarkt, probeert de overheid hen af en toe te helpen met diverse maatregelen. Eerder al werd bepaald dat ouders hun kinderen een belastingvrije schenking kunnen doen als die voor de aankoop van een woning wordt gebruikt. Vanaf komend jaar wordt ook de hoogte van de overdrachtsbelasting in bepaalde gevallen aangepast of zelfs tot 0% teruggebracht.

Overdrachtsbelasting is een percentage van de aankoopwaarde van een bestaande woning dat door de kopers betaald moet worden. Bij nieuwbouwwoningen betaal je geen overdrachtsbelasting, maar een omzetbelasting die meestal al in de koopprijs is opgenomen.

Verschillende tarieven

Voor beleggers, en andere kopers die niet zelf in de aangekochte woning gaan wonen, wordt de overdrachtsbelasting van 6% naar 8% verhoogd. Voor hen is het daardoor interessant nog dit jaar een aankoop te doen. Doorstromers en kopers ouder dan 35 jaar betalen straks 2% van de koopsom en voor jongeren is er een eenmalige vrijstelling geregeld. Al deze verschillende tarieven moeten starters én doorstromers op de woningmarkt helpen en beleggers enigszins ontmoedigen.

Eenmalige vrijstelling

 Vanaf 1 januari 2021 worden jongeren tussen de 18 en de 35 jaar dus eenmalig vrijgesteld van die overdrachtsbelasting, ongeacht of dit hun eerste woning wordt of niet. Deze wijziging zal waarschijnlijk vijf jaar blijven gelden. Jongeren besparen zo in ieder geval een flink bedrag. Een bedrag dat ze anders aan eigen geld zouden moeten inleggen, omdat het meestal niet is meegenomen in het hypotheekbedrag. Starters op de woningmarkt kunnen door dit nieuwe wetsvoorstel veel geld besparen als zij de aankoop van hun nieuwe woning nog even tot volgend jaar uitstellen.

Samen een huis kopen

Als een stel een woning aankoopt, wordt voor elk van hen bekeken of zij in aanmerking komen voor deze vrijstelling. Zeg dat een stel van 29 en 39 jaar een huis van € 280.000 wil kopen om ook echt samen in te wonen. De 29-jarige partner verklaart dat zij niet eerder de vrijstelling heeft toegepast. Haar helft, ter waarde van € 140.000, is dan vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Haar 39-jarige partner betaalt wel 2% over zijn helft (= € 2800). Stellen kunnen er natuurlijk ook voor kiezen de verdeling van eigendom anders in te delen, bijvoorbeeld 60-40%. In ons voorbeeld betaalt de 39-jarige partner dan 2% over € 112.000 (40% van € 280.000).

Verklaring notaris

Een voorwaarde voor de vrijstelling en het 2%-tarief is wel dat de kopers bij de notaris laten vastleggen dat zij daadwerkelijk zelf in de aangekochte woning gaan wonen. De datum van ondertekening bij de notaris is bepalend voor de toepassing van de vrijstelling. En let op: deze wet gaat waarschijnlijk in per 1 januari 2021, maar moet nog worden goedgekeurd en aangenomen.

Mocht u vragen hebben over de overdrachtsbelasting in uw situatie, neem gerust contact met ons op.