Berichten

Daniëlle van Iperen beëdigd tot notaris

Ellens en Lentze, notariaat en mediation viert feest: Daniëlle van Iperen is beëdigd tot notaris!

Na haar benoeming bij Koninklijk Besluit mocht Daniëlle 17 november 2022 de eed af te leggen. Bij het afleggen van de eed beloof je je aan de regels en plichten van het notarisambt te houden, zoals de geheimhoudingsplicht en verplichte onpartijdigheid. Na het afleggen van de eed is het officieel en mag je jezelf notaris noemen.

In 2023 viert Daniëlle haar 20-jarig jubileum op het kantoor. Zij is de drijvende kracht achter de familierechtpraktijk. Een praktijk die zij heeft uitgebreid en een eigen, herkenbaar gezicht heeft gegeven. Eerst in de functie van kandidaat-notaris en de laatste acht jaar als toegevoegd notaris. Net als notaris  Michaël Lentze – studiegenoot en sparringpartner – is ze tevens tot mediator opgeleid. Michaël en Daniëlle werkten op veel fronten al vele jaren samen, voor cliënten zal er daarom niet zoveel veranderen.

Intern vertolken zij nu dezelfde rol. Beiden met een vrolijke en optimistische kijk op de wereld. Samen zien zij de toekomst met vertrouwen tegemoet. Daniëlle is trots op het full servicekantoor en draagt daar actief aan bij. Als geen ander weet ze ingewikkelde stukken helder uit te leggen en zoekt ze altijd naar nieuwe manieren om de praktijk laagdrempelig, begrijpelijk en goed bereikbaar te maken. Maar ook breder is Daniëlle actief, binnen de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) zet ze zich in voor het toegangelijk maken van het notariaat voor iedereen, de notaristelefoon (een telefoonnummer voor algemene vragen over notariszaken) en de ontwikkeling van het beroep notaris. Die variatie in haar werk vindt ze “uniek en een enorme uitdaging”.

Ellens & Lentze, notariaat en mediation, is trots op Daniëlle. Ze is op een natuurlijke manier in haar positie gegroeid. Van kandidaat-notaris naar toegevoegd notaris tot notaris-mediator. Daniëlle is één van de pilaren die het kantoor omhooghoudt. De nu gefomaliseerde samenwerking zal het kantoor nog meer stabiliteit voor de toekomst garanderen.

Zoals gezegd, voor u zal er weinig veranderen. Notaris Daniëlle zal u, zoals altijd, met een brede glimlach welkom heten!

Laat uw executeur niet alleen achter!

Bij het afwikkelen van een nalatenschap komt veel meer kijken dan alleen de verdeling van de spullen. Dat wordt vaak onderschat. Een executeur is degene die het overzicht moet houden en uit uw naam zal handelen. Maar … dan moet diegene wel weten dat hij of zij die rol moet vervullen!

Natuurlijk denken we niet graag aan de dood. Zeker niet als het onszelf betreft. Toch is het belangrijk dat uw omgeving weet wat uw wensen zijn. Hoe duidelijker u bent in uw testament, hoe minder verwarring en ruzies er kunnen ontstaan tussen de erfgenamen. En minder verwarring betekent dat zij zich kunnen richten op hun rouwproces zonder afleiding van allerlei randzaken.

Vertrouwd of onafhankelijk?

Het is daarom belangrijk dat u een executeur benoemt in uw testament. Dat kan iemand uit uw eigen kring zijn, maar soms is het verstandiger een onafhankelijk iemand te benoemen, zoals een notaris. Wie u ook kiest: zorg dat diegene van uw keuze op de hoogte is!

De taken en de bevoegdheden van de executeur zijn bij wet geregeld. Maar u bepaalt of de executeur alleen de praktische zaken regelt, rond de begrafenis bijvoorbeeld, of dat hij of zij verantwoordelijk is voor de gehele nalatenschap.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan het beheer van de lopende rekeningen, de abonnementen, het stopzetten van belastingtoeslagen, het leeghalen van uw woning en de verdeling van uw spullen. Ook het betalen van de schulden en de belastingaangifte bijvoorbeeld moeten zorgvuldig gedaan worden. Is een van uw erfgenamen hiervoor geschikt en is hij of zij in staat zich echt onpartijdig op te stellen?

Duidelijke wensen

Maak in uw testament vooral duidelijk wat uw wensen zijn, zodat uw executeur weet hoe u de afhandeling van uw nalatenschap graag zou zien. Wilt u begraven worden of juist gecremeerd? Wilt u een kerkdienst of liever niet? Is het duidelijk waar u uw belangrijkste wachtwoorden bewaart? Is er een actuele adressenlijst?

Zorg er ook voor dat u uw testament actueel houdt. Want misschien was die ene neef altijd lief en betrouwbaar, maar zijn uw gedachten over hem de afgelopen jaren veranderd. En misschien wilde u vroeger wel maar nu niet meer begraven worden, om welke reden dan ook.

Het is daarom handig een (digitaal) mapje aan te maken met daarin alles wat van belang kan zijn voor uw executeur: uw bankgegevens, uw wachtwoorden, instructies om een harde schijf te wissen, of u een memorial-pagina op Facebook wilt of niet… Verzin het maar.

Ondersteuning

U kunt uw notaris ook vragen uw executeur te ondersteunen. Alles wat de notaris in een akte opneemt, wordt bewaard in een register. Omdat een executeur onbeperkt aansprakelijk is, is juist dat erg belangrijk. Zijn aansprakelijkheid is namelijk niet beperkt in tijd of hoogte en kan best een zware last zijn. Laat uw executeur dus niet alleen staan, maar sta hem of haar zoveel mogelijk bij door een gedegen voorbereiding samen met uw notaris goed op papier te zetten!

Als erfgenamen niet gelukkig zijn met het testament

Na een overlijden is er veel te regelen. De uitvaart. De verdeling van goederen en geld. Het is meestal een hele klus voor de executeur om alles in goede banen te leiden. Zeker als behulpzame, maar emotionele, familieleden bij dat proces betrokken willen zijn.

Wat er in iemands testament staat, is heel persoonlijk. De overledene heeft daarin zelf vastgelegd hoe hij of zij wil dat er met de nalatenschap wordt omgegaan. Specifieke goederen kunnen aan een lievelingsnichtje worden toegewezen. Er kan iemand aangewezen zijn om voor de huisdieren te zorgen. Maar ook kan het zo zijn dat er familieleden uitgesloten worden of in ieder geval niet meer uit de erfenis krijgen dan wettelijk is verplicht. Vaak omdat er iets vervelends tussen hen en de overledene is gebeurd. Soms zijn er andere overwegingen gemaakt.

Verrassing!

Tijdens de bekendmaking van het testament is het aan de notaris de wensen van de overledene, zoals die in het testament worden vermeld, zo duidelijk mogelijk aan de erfgenamen over te brengen. Of de gevolgen die die wensen voor de erfgenamen hebben. Soms is wat zij te horen krijgen een grote verrassing. Maar waarom iemand voor uitsluiting heeft gekozen kan de notaris niet delen, omdat hij te maken heeft met een geheimhoudingsplicht. Die geheimhoudingsplicht zorgt ervoor dat mensen vrijuit kunnen praten tijdens het opstellen van hun testament en is dus heel belangrijk.

Onvrede

Er zijn dus wel eens erfgenamen die ontevreden zijn met wat zij horen en die zich benadeeld voelen. Broers en zussen voelen een ongelijke verdeling als harde afwijzing. Een kleinkind dat nooit veel interesse toonde, heeft een deel van de erfenis misschien alvast uitgegeven. Zeer ontevreden erfgenamen nemen zelfs de stap het testament aan te vechten. “Moeder kon niet meer helder denken!” Dergelijke rechtszaken zijn maar moeilijk te winnen. En zo blijft veel onvrede bestaan.

Die wig tussen familieleden kan voorkomen worden. De notaris kan misschien niet uitleggen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt, degene die een testament laat opmaken, kan dat wel!

Leg uit!

Als erflater kunt u enkele van uw wensen verduidelijken door een paar regels met uitleg in het testament op te nemen of door een brief bij het testament te voegen. Zo wordt het voor de erfgenamen meteen duidelijk waarom de een meer krijgt dan de ander. Want misschien had het niets met de frequentie van de bezoekjes te maken, maar is het meer een vereffening. Omdat iemand tijdens het leven van de overledene al veel financiële ondersteuning heeft gekregen en een ander niet, bijvoorbeeld. Of misschien wordt zo nu eindelijk eens een ruzie beslecht.

De notaris-mediator zal respectvol met alle reacties en emoties omgaan en waar mogelijk proberen alle partijen enigszins tevreden de deur uit te laten gaan. Maar weinig werkt zo verhelderend en helend als woorden van de erflater zelf.

Laat daarom niet alleen uw wensen en verwachtingen opnemen in uw testament, maar leg ook uit waarom u hiervoor hebt gekozen!

Dag van de Mantelzorg

10 november: Een dag voor onze onzichtbare helden

Een op de drie Nederlanders van 16 jaar en ouder geeft mantelzorg aan iemand uit hun directe omgeving. Toch worden de meeste taken vaak niet door anderen gezien of erkend als zorgtaak. Een op de drie. De kans dat u een mantelzorger kent of bent is daarmee groot. Tijd dus om alle mantelzorgers even in het zonnetje te zetten.

Een mantelzorger zorgt langere tijd intensief en gratis voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon in zijn of haar sociale netwerk. Vaak gaat het om een ouder of een kind, maar het kan natuurlijk ook die lieve buurvouw zijn. De zorg voor een ander kan enorm veel voldoening geven en tegelijkertijd erg belastend zijn. Het vraagt immers tijd en energie die iemand maar een keer kan inzetten.

Op de Dag van de Mantelzorg zijn er landelijk veel initiatieven om de waardering voor alle, vaak onopgemerkte, zorgtaken die door zoveel lieve mensen worden opgepakt te laten blijken. Ook de gemeente Den Haag deelt pluimen uit die u kunt inwisselen voor cadeaus of kortingen. Bovendien steunt de gemeente mantelzorgers waar mogelijk met informatie en advies.

Ontvangt u mantelzorg van iemand?

Dan is 10 november aanstaande wellicht een mooie dag om uw waardering te laten blijken. Behalve een knuffel of een kus worden veel mensen al blij van kleine attenties. Een bosje bloemen. Lekkere chocola. Een lief kaartje.

Testament en legaat

Wilt u een iets groter gebaar maken? Dan kunnen wij u helpen. Want u kunt veel betekenen voor die lieve mantelzorger door hem of haar bijvoorbeeld in uw testament aan te wijzen als begunstigde. Of door iets na te laten dat speciaal voor uw mantelzorger is. Een meubelstuk. Een sieraad. Wat geld of zelfs het huis. Iemand die zo’n legaat ontvangt heeft uitsluitend recht op de door u specifiek aangewezen bezittingen uit uw erfenis.

Levenstestament

U helpt uw mantelzorger ook door in uw levenstestament duidelijk aan te geven wat uw wensen zijn met betrekking tot uw zorg en de afhandeling van de lopende zaken thuis. Duidelijkheid over wat u wel en niet wilt, geeft iedereen rust en voorkomt vervelende situaties.

Schenking

Natuurlijk kunt u uw mantelzorger ook helpen met een schenking. U kunt in 2021 tot € 3244 belastingvrij schenken. Als u wat meer te besteden heeft, kunt u uw mantelzorger misschien zelfs helpen met de aankoop of de verbouwing van een huis. Dat mag belastingvrij dit jaar tot maar liefst € 105.302.

Aandacht

Natuurlijk is een grote financiële gift niet voor iedereen haalbaar. En gelukkig worden de meeste mensen nog steeds het blijst van iets persoonlijks. Iets waaruit blijkt dat u er tijd, aandacht en liefde in hebt gestopt. Er zijn vast wel aardige mensen in uw omgeving die u kunnen helpen met zo’n klein gebaar van waardering. Voor alle grotere uitingen van uw gevoel zijn wij er. Want net als de meeste mantelzorgtaken gaat onze aandacht verder dan de gebruikelijke hulp.

Wat gebeurt er met de hond of kat na uw dood?

Huisdieren geven ons veel warmte en vriendschap, en in weinig landen maakt een huisdier zo sterk deel uit van het gezin als in ons land. Toch heeft slechts een enkeling nagedacht over wat er met zijn harige of gevederde vriend moet gebeuren na zijn dood. Wie zorgt er dan voor de hond bijvoorbeeld, en hoe?

Wat moet u doen?

Huisdieren kunnen in Nederland niet als erfgenaam in een testament worden opgenomen. En ook het laten inslapen van dieren, zodat zij samen met u begraven kunnen worden, mag niet meer. Maar u kunt wel een executeur benoemen die belast wordt met de zorg. Er zijn dan verschillende mogelijkheden. De executeur neemt de zorg voor uw huisdier helemaal over na uw dood. Ook kunt u hem vragen een geschikt onderkomen te vinden als hij dat zelf niet kan of wil verzorgen. Zo zijn er buiten de mogelijkheden binnen de kennissen- en familiekring ook dierenhotels en zelfs bejaardenhuizen voor dieren. Kortom, er zijn veel verschillende oplossingen te bedenken om er zeker van te zijn dat uw huisdier een prettig leven houdt.

Heeft u veel dieren, dan kunt u zelfs een stichting opzetten die belast is met de zorg. Al vergt dat wat organisatie, een heus bestuur en papierwerk.

Vraag persoonlijk advies

Als u er zeker van wilt zijn dat al uw wensen omtrent de verzorging en de uitvaart van uw huisdier gerespecteerd worden, leg deze dan vast in uw (levens)testament. U bent er dan niet alleen van verzekerd dat uw huisvriend goed verzorgd wordt, maar voorkomt ook veel narigheid voor uw executeur. Want door de zorglast in een testament op te nemen, en door de executeur een onderhoudsfonds voor het dier te laten openen, kan hij aantonen dat (dat deel van) het geld uitsluitend bestemd is voor de hond. Zo kan een erfgenaam met een uitkering bijvoorbeeld niet in de problemen komen met de belastingdienst of uitkeringsinstantie.

Vooral hondeneigenaren en kattenbezitters bespreken hun wensen met anderen, maar slechts weinigen hebben ook daadwerkelijk afspraken op papier vastgelegd, waardoor niemand weet wat hij moet doen.

Neem al uw wensen daarom zorgvuldig door met uw notaris. De notaris zal samen met u bekijken welke plannen haalbaar zijn en welke mogelijkheden er nog meer zijn, zodat uw vriend het altijd goed heeft. Wat er ook gebeurt.

 

 

Verzoening

Wij zien als notaris de mooie en de minder fraaie kanten van het leven. Door alle verdrietige zaken echter vergeten we soms wel eens hoe veel er meestal gewoon goed gaat en hoe verrassend bijvoorbeeld de liefde kan zijn. Nu het weer eindelijk meer lenteachtig lijkt te worden en de eerste strandfeesten al zijn gevierd, willen we het deze keer hebben over de hervonden liefde. De verzoening. Voor iedereen die de weg terug naar zijn of haar partner weer heeft gevonden. Liefde is immers meer dan dat romantische begin, het is ook samen stormen doorstaan en elkaar steeds weer opnieuw leren kennen en waarderen. Liefde is ook goed voor elkaar blijven zorgen na de dood.

Pieter en Mirthe bijvoorbeeld. Als pubers al waren zij een stelletje. Iedereen wist zeker dat zij samen oud zouden worden. Toch groeiden zij steeds verder uit elkaar. Pieter ging na een mbo-opleiding snel aan het werk, maar Mirthe studeerde verder. Ze maakte snel carrière en ging van de ene goede baan naar de volgende, nog betere baan. Geleidelijk werden de verschillen tussen hen groter. Hun vriendenkringen klikten niet met elkaar. Hun politieke meningen liepen uiteen. Zelfs over de invulling van hun vrije tijd konden ze het niet meer eens worden. Uiteindelijk verbraken zij, na acht jaar, hun relatie. Tot hier is het een bekend verhaal.

Jaren van stilte volgden, maar toen Pieter en Mirthe elkaar onverwacht weer tegenkwamen, werden zij opnieuw verliefd. Nog geen halfjaar later waren zij getrouwd. Helaas sloeg het noodlot al gauw toe. Mirthe kreeg te horen dat zij borstkanker had en stierf snel daarna.

Te midden van al het verdriet regelde Pieter de afwikkeling van de erfenis met ons. We kwamen er achter dat Mirthe ooit, vlak na het verbreken van hun relatie, haar testament had aangepast. Ze had haar lievelingsneefje als belangrijkste erfgenaam aangewezen en Pieters naam eruit laten halen. Logisch uiteraard, op dat moment. Na hun verzoening echter had Mirthe haar testament niet meer gewijzigd en dus bleef de neef de rechtmatige erfgenaam van de helft van Mirthes vermogen. Vanaf hier wordt het een ingewikkeld verhaal.

Pieter was boos en verdrietig. Hij voelde zich verraden. Mirthes neefje zag vooral de mogelijkheden die deze wending voor zijn leven zou betekenen en weigerde Pieter tegemoet te komen. In plaats van dat hun rouw hen samenbracht, zorgde Mirthes testament voor verwijdering tussen de families. Pieter besloot het erbij te laten, want zo’n ruzie had Mirthe nooit gewild. Hij zag zo de helft van wat hij met Mirthe had opgebouwd naar haar neef gaan. Een triest verhaal.

Mocht u zich ooit in een vergelijkbare situatie bevinden, realiseert u zich dan dat een liefdevolle verzoening ook een verzoening op papier betekent! Pas uw juridische documenten steeds aan aan uw nieuwste relatiestatus. Weinig is immers zo verwoestend als een ruzie over iemands graf. Dus of u nu met een nieuwe of uw oude liefde deze lente viert, zorg ervoor dat de juiste liefde in al uw documenten staat vermeld!

Als notaris en registermediator komen wij veel verschillende mensen tegen. Verschillende mensen die vaak in eenzelfde situatie zitten. Uiteraard zijn de situaties die wij beschrijven geanonimiseerd en opgebouwd uit alle verschillende ontmoetingen. Maar wij hopen dat mensen zich herkennen in onze verhalen en realiseren dat er ook voor hun situatie praktische oplossingen zijn.

 

Over onze kosten

Elke dag helpen we veel verschillende mensen. Gewone mensen met gewone banen en gewone gezinnen. Bijzondere mensen met bijzondere verhalen. Ondernemers vol hoop en enthousiaste dromen. En dappere mensen die moedig hun verleden onder ogen durven komen of stoer de toekomst aan durven gaan.

Op één dag krijgen we soms te maken met het familierecht, het ondernemingsrecht, het erfrecht en het onroerendgoedrecht. Een notaris is dan ook nauw betrokken bij alle belangrijke momenten in een leven. Mensen trouwen, scheiden, krijgen kinderen, richten een bedrijf op en verwerken het verlies van een dierbare. Het is juist die afwisseling die ons werk zo interessant en uitdagend maakt. Het is ook die afwisseling die ervoor zorgt dat wij uiterst zorgvuldig te werk moeten gaan. Wij zijn immers door onze juridische adviezen en acties medeverantwoordelijk voor het succesvolle verloop van al die gewone, bijzondere of dappere levens.

Maar een notaris is zo duur! Waarom moet een handtekening of een stempel hier en daar zo veel kosten? We horen het u denken… We begrijpen het, hoor! Maar één haar op uw hoofd is weinig en één haar in uw soep is veel. Alles is dus relatief. Wat u van ons krijgt, naast die handtekening en stempel, is onze aandacht en tijd.

Tijd die geïnvesteerd wordt in het continu bijhouden van de steeds veranderende wetgeving, zodat we uw belangen echt goed kunnen behartigen. Permanente bijscholing dus. Tijd die we nodig hebben voor uitgebreid onderzoek, zodat we zeker weten dat we u, uw dierbaren en uw bedrijf tegen allerlei misstanden beschermen. Tijd die we verplicht zijn te steken in bijvoorbeeld persoonsonderzoek om fraude, witwassen, misbruik en terrorisme tegen te kunnen gaan. En aandacht, omdat we er echt alles aan willen doen om ieders verhaal, ook van betrokkenen met wie we niet rechtstreeks contact hebben, juridisch goed onderbouwd te kunnen ondersteunen.

Oké, maar is dat het dan? Bestaan de notariskosten dan vooral uit jullie tijd en aandacht? Nee. Als we na al het voorwerk, het onderzoek en de voorlichting eindelijk aktes op kunnen maken, zijn ook daar kosten aan verbonden. Denk bijvoorbeeld aan alle inschrijvingen bij het Kadaster, in het Centraal (Levens)testamentenregister of in het huwelijksgoederenregister.

Dus achter die handtekening en die stempel gaat heel veel onderzoekswerk schuil. We vervullen zo een poortwachtersrol voor de overheid die ons voor veel verschillende poorten heeft neergezet. We zijn verplicht de geldstromen in uw onderneming te onderzoeken. We moeten onderzoeken of u ooit failliet bent verklaard. We moeten achterhalen wie in uw omgeving eventueel fraudegevoelig is als u veel eigen vermogen heeft en er aanzienlijke bedragen door uw rekeningen stromen. We hebben zelfs dezelfde ID-scanner als de marechaussee staan. We doen er dus alles aan om u, uw familie, uw bezit en uw zaken zo goed mogelijk te beschermen.

Maar het liefst zetten we al onze kennis en ervaring in om u zelf weloverwogen keuzes te laten maken. Kom maar eens langs. We hebben alle tijd en aandacht voor uw verhaal.

Uw testamentmoment

Ellens & Lentze aan het woord
over uw testamentmoment

8 november 2020 is de Dag van de Erfenis. Wij zitten die dag voor u klaar met koffie, wat lekkers en heel veel nuttige tips. Zo maken we er samen een gezellige en informatieve dag van!

Niet iedereen heeft een testament. Sommige mensen weten niet eens of ze een testament hebben en de mensen met een testament weten lang niet altijd zeker wat of wie daar nu instaat.

Gratis scan

Tijdens ons testamentmoment kunt u een gratis scan laten doen. Samen kijken we of uw testament nog past bij uw huidige leven en of het al aan de nieuwe wet- en regelgeving is aangepast.

In ieders leven verandert er immers geregeld iets in de persoonlijke sfeer. Mensen gaan scheiden, partners overlijden, nieuwe liefdes worden gevonden, kinderen en kleinkinderen worden geboren en soms kiezen onze kinderen partners waar we niet zo enthousiast over zijn. Al dit soort ingrijpende gebeurtenissen kunnen invloed hebben op uw erfenis. Ook nieuwe wetten kunnen de vereffening van uw erfenis beïnvloeden.

Persoonlijk en privé

In een testament kunt u aangeven wat er bijvoorbeeld met uw dierbare goederen, uw huis, uw huisdieren en uw geld moet gebeuren na uw overlijden en wie dat namens u mag regelen. U kunt uw testament zo persoonlijk en gedetailleerd maken als u wilt. Wat voor u belangrijk is, kunt u in een testament benoemen. Regelt u niets, dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn en hoeveel zij erven.

Wie krijgt dat schilderij? Wie beheert straks uw social media? Hoe wilt u uw erfenis verdelen tussen uw kinderen en stiefkinderen? Er is veel om over na te denken, maar weet dat uw testament privé is. U hoeft niets te delen met of uit te leggen aan de mensen om u heen en de notaris heeft geheimhoudingsplicht. Heeft u eenmaal alles goed vastgelegd, dan kunt u weer met een gerust hart van uw leven en uw dierbaren genieten!

Een goed en zorgvuldig opgesteld testament kan namelijk eventuele conflicten tussen erfgenamen voorkomen of op zijn minst minder fel maken. Het deskundige advies van uw notaris helpt u mogelijke misverstanden op kritische momenten te voorkomen. Banken vragen bijvoorbeeld geen verklaring van erfrecht als iemand recent is overleden. Toch is het verstandig dat wel te regelen. Wij kunnen u duidelijk uitleggen waarom.

De Dag van de Erfenis is dus uw kans om eens een kijkje te nemen op ons notariskantoor. We houden doorlopend spreekuur, u kunt uw testament gratis laten scannen en we geven presentaties. Natuurlijk zorgen we ook voor voldoende koffie, thee en koekjes! Houd onze site en advertenties in de gaten voor het volledige programma.

Wilt u nog veel reizen? Heeft u meerdere woningen? Gaat u bijna met pensioen? Heeft u een nieuwe partner? Wilt u iets specifieks aan een kleinkind nalaten? Vertel het ons op 8 november 2020!

Daniëlle van Iperen praat bij BNR Nieuwsradio mee over erflaters

Bij mogelijk een kwart van de erfenissen wordt een direct nabestaande buiten het testament gehouden. Het is vaak niet eens nodig om een kind actief te onterven: ‘gewoon’ je kind niet opnemen in het testament is doorgaans genoeg, zegt Daniëlle van Iperen, notaris en mediator in Den Haag, in BNR Juridische Zaken.

Er gaat overigens lang niet altijd een conflict vooraf aan onterving. Een ouder kan ook simpelweg vinden dat een kind ‘bij leven’ al voldoende geld toegestopt heeft gekregen. Maar hoe je het ook wendt of keert: naarmate de verrassing groter is, wordt de drang om het mislopen van een erfenis niet voor zoete koek te slikken groter, zegt Katelijne van Barneveld, voorzitter van de Vereniging Erfrechtadvocaten Nederland. ‘Degene die daar in eerste instantie last van heeft, is het kind dat wél erfgenaam is. Dus in feite bereikt vader of moeder daarmee een averechts effect.’

Vaak durven ouders het niet aan om een kind ‘actief’ te onterven, maar het resultaat voor het kind is volgens Van Iperen hetzelfde. ‘Er zit verschrikkelijk veel emotie bij en ouders die dit doen hebben daar vaak lang over nagedacht. Ik vraag mensen ook altijd of ik de reden van de onterving erbij moet zetten, maar de meeste mensen willen dat niet. Ik denk dat ze vaak in een conflictsituatie zitten en er al zoveel onuitgesproken zaken zijn dat dit niet meer nodig is. Soms volstaan ze met een zinnetje als: ‘wegens naar ik vermoed bij mijn kind bekende redenen’.’

Aan het testament peuteren

Een testament is in feite het laatste woord van de ouder en dat beperkt al de ruimte van de kinderen om alsnog vragen te stellen, zegt Van Iperen. Toch bepleit Van Barneveld een grotere openheid in het testament over de drijfveren van de erflater. Dat verkleint volgens haar de kans dat er alsnog aan het testament wordt gepeuterd. Ze komt te vaak tegen dat kinderen geen enkel benul hebben van hun onterving. ‘Ik denk dat ouders meer kunnen communiceren over wat de reden is.’

Daniëlle van Iperen praat bij BNR Nieuwsradio mee over ruzie over de erfenis

Erfgenamen vechten een groeiend aantal ruzies uit over de nalatenschap. En dus dijt het leger erfrechtspecialisten ook snel uit.

Steeds vaker ruziën erfgenamen over de erfenis. Dat blijkt uit cijfers van juridisch en financieel dienstverlener DAS, die BNR heeft opgevraagd. In 2016 behandelden juristen van het bedrijf ruim 1200 zaken, 51 procent meer dan in 2010.

Notarissen en advocaten vertellen BNR dat de erfenis vaker tot ruzie leidt door het ‘losser worden’ van de familiebanden. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft geen contact meer met een of meer familieleden. Ook zijn er meer samengestelde gezinnen, met kinderen die verschillende ouders hebben. Veel spanningen blijven lang onbesproken, maar vlammen op als de erfenis verdeeld moet worden. Het zijn vooral broers en zussen die vechten over de erfenis. Dat komt waarschijnlijk doordat ouders niet alle kinderen gelijk behandelen, zei directeur Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen in BNR Ochtendspits.

Meer conflicten, leidt tot een groeiend aantal advocaten dat zich met erfenissen bezig houdt. De Academie voor de Rechtspraktijk is daarom vijf jaar geleden gestart met een leergang erfrecht voor advocaten. In die vijf jaar hebben ze meer dan 125 nieuwe erfrechtadvocaten opgeleid. En zij zijn niet de enige aanbieder van dit soort opleidingen. Dat het vakgebied belangrijker wordt, zie je ook aan het feit dat erfrechtadvocaten zich inmiddels verenigd hebben. Inmiddels heeft die vereniging meer dan honderd leden.

Hoe je ruzies over de erfenis kunt voorkomen en op kunt lossen, bespreken we met Katelijne van Barneveld, advocaat en voorzitter van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland. En met Daniële van Iperen, notaris en register-mediator bij EllensLentze in Den Haag.