Berichten

Dag van de Mantelzorg

10 november: Een dag voor onze onzichtbare helden

Een op de drie Nederlanders van 16 jaar en ouder geeft mantelzorg aan iemand uit hun directe omgeving. Toch worden de meeste taken vaak niet door anderen gezien of erkend als zorgtaak. Een op de drie. De kans dat u een mantelzorger kent of bent is daarmee groot. Tijd dus om alle mantelzorgers even in het zonnetje te zetten.

Een mantelzorger zorgt langere tijd intensief en gratis voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon in zijn of haar sociale netwerk. Vaak gaat het om een ouder of een kind, maar het kan natuurlijk ook die lieve buurvouw zijn. De zorg voor een ander kan enorm veel voldoening geven en tegelijkertijd erg belastend zijn. Het vraagt immers tijd en energie die iemand maar een keer kan inzetten.

Op de Dag van de Mantelzorg zijn er landelijk veel initiatieven om de waardering voor alle, vaak onopgemerkte, zorgtaken die door zoveel lieve mensen worden opgepakt te laten blijken. Ook de gemeente Den Haag deelt pluimen uit die u kunt inwisselen voor cadeaus of kortingen. Bovendien steunt de gemeente mantelzorgers waar mogelijk met informatie en advies.

Ontvangt u mantelzorg van iemand?

Dan is 10 november aanstaande wellicht een mooie dag om uw waardering te laten blijken. Behalve een knuffel of een kus worden veel mensen al blij van kleine attenties. Een bosje bloemen. Lekkere chocola. Een lief kaartje.

Testament en legaat

Wilt u een iets groter gebaar maken? Dan kunnen wij u helpen. Want u kunt veel betekenen voor die lieve mantelzorger door hem of haar bijvoorbeeld in uw testament aan te wijzen als begunstigde. Of door iets na te laten dat speciaal voor uw mantelzorger is. Een meubelstuk. Een sieraad. Wat geld of zelfs het huis. Iemand die zo’n legaat ontvangt heeft uitsluitend recht op de door u specifiek aangewezen bezittingen uit uw erfenis.

Levenstestament

U helpt uw mantelzorger ook door in uw levenstestament duidelijk aan te geven wat uw wensen zijn met betrekking tot uw zorg en de afhandeling van de lopende zaken thuis. Duidelijkheid over wat u wel en niet wilt, geeft iedereen rust en voorkomt vervelende situaties.

Schenking

Natuurlijk kunt u uw mantelzorger ook helpen met een schenking. U kunt in 2021 tot € 3244 belastingvrij schenken. Als u wat meer te besteden heeft, kunt u uw mantelzorger misschien zelfs helpen met de aankoop of de verbouwing van een huis. Dat mag belastingvrij dit jaar tot maar liefst € 105.302.

Aandacht

Natuurlijk is een grote financiële gift niet voor iedereen haalbaar. En gelukkig worden de meeste mensen nog steeds het blijst van iets persoonlijks. Iets waaruit blijkt dat u er tijd, aandacht en liefde in hebt gestopt. Er zijn vast wel aardige mensen in uw omgeving die u kunnen helpen met zo’n klein gebaar van waardering. Voor alle grotere uitingen van uw gevoel zijn wij er. Want net als de meeste mantelzorgtaken gaat onze aandacht verder dan de gebruikelijke hulp.

Wat gebeurt er met de hond of kat na uw dood?

Huisdieren geven ons veel warmte en vriendschap, en in weinig landen maakt een huisdier zo sterk deel uit van het gezin als in ons land. Toch heeft slechts een enkeling nagedacht over wat er met zijn harige of gevederde vriend moet gebeuren na zijn dood. Wie zorgt er dan voor de hond bijvoorbeeld, en hoe?

Wat moet u doen?

Huisdieren kunnen in Nederland niet als erfgenaam in een testament worden opgenomen. En ook het laten inslapen van dieren, zodat zij samen met u begraven kunnen worden, mag niet meer. Maar u kunt wel een executeur benoemen die belast wordt met de zorg. Er zijn dan verschillende mogelijkheden. De executeur neemt de zorg voor uw huisdier helemaal over na uw dood. Ook kunt u hem vragen een geschikt onderkomen te vinden als hij dat zelf niet kan of wil verzorgen. Zo zijn er buiten de mogelijkheden binnen de kennissen- en familiekring ook dierenhotels en zelfs bejaardenhuizen voor dieren. Kortom, er zijn veel verschillende oplossingen te bedenken om er zeker van te zijn dat uw huisdier een prettig leven houdt.

Heeft u veel dieren, dan kunt u zelfs een stichting opzetten die belast is met de zorg. Al vergt dat wat organisatie, een heus bestuur en papierwerk.

Vraag persoonlijk advies

Als u er zeker van wilt zijn dat al uw wensen omtrent de verzorging en de uitvaart van uw huisdier gerespecteerd worden, leg deze dan vast in uw (levens)testament. U bent er dan niet alleen van verzekerd dat uw huisvriend goed verzorgd wordt, maar voorkomt ook veel narigheid voor uw executeur. Want door de zorglast in een testament op te nemen, en door de executeur een onderhoudsfonds voor het dier te laten openen, kan hij aantonen dat (dat deel van) het geld uitsluitend bestemd is voor de hond. Zo kan een erfgenaam met een uitkering bijvoorbeeld niet in de problemen komen met de belastingdienst of uitkeringsinstantie.

Vooral hondeneigenaren en kattenbezitters bespreken hun wensen met anderen, maar slechts weinigen hebben ook daadwerkelijk afspraken op papier vastgelegd, waardoor niemand weet wat hij moet doen.

Neem al uw wensen daarom zorgvuldig door met uw notaris. De notaris zal samen met u bekijken welke plannen haalbaar zijn en welke mogelijkheden er nog meer zijn, zodat uw vriend het altijd goed heeft. Wat er ook gebeurt.

 

 

Verzoening

Wij zien als notaris de mooie en de minder fraaie kanten van het leven. Door alle verdrietige zaken echter vergeten we soms wel eens hoe veel er meestal gewoon goed gaat en hoe verrassend bijvoorbeeld de liefde kan zijn. Nu het weer eindelijk meer lenteachtig lijkt te worden en de eerste strandfeesten al zijn gevierd, willen we het deze keer hebben over de hervonden liefde. De verzoening. Voor iedereen die de weg terug naar zijn of haar partner weer heeft gevonden. Liefde is immers meer dan dat romantische begin, het is ook samen stormen doorstaan en elkaar steeds weer opnieuw leren kennen en waarderen. Liefde is ook goed voor elkaar blijven zorgen na de dood.

Pieter en Mirthe bijvoorbeeld. Als pubers al waren zij een stelletje. Iedereen wist zeker dat zij samen oud zouden worden. Toch groeiden zij steeds verder uit elkaar. Pieter ging na een mbo-opleiding snel aan het werk, maar Mirthe studeerde verder. Ze maakte snel carrière en ging van de ene goede baan naar de volgende, nog betere baan. Geleidelijk werden de verschillen tussen hen groter. Hun vriendenkringen klikten niet met elkaar. Hun politieke meningen liepen uiteen. Zelfs over de invulling van hun vrije tijd konden ze het niet meer eens worden. Uiteindelijk verbraken zij, na acht jaar, hun relatie. Tot hier is het een bekend verhaal.

Jaren van stilte volgden, maar toen Pieter en Mirthe elkaar onverwacht weer tegenkwamen, werden zij opnieuw verliefd. Nog geen halfjaar later waren zij getrouwd. Helaas sloeg het noodlot al gauw toe. Mirthe kreeg te horen dat zij borstkanker had en stierf snel daarna.

Te midden van al het verdriet regelde Pieter de afwikkeling van de erfenis met ons. We kwamen er achter dat Mirthe ooit, vlak na het verbreken van hun relatie, haar testament had aangepast. Ze had haar lievelingsneefje als belangrijkste erfgenaam aangewezen en Pieters naam eruit laten halen. Logisch uiteraard, op dat moment. Na hun verzoening echter had Mirthe haar testament niet meer gewijzigd en dus bleef de neef de rechtmatige erfgenaam van de helft van Mirthes vermogen. Vanaf hier wordt het een ingewikkeld verhaal.

Pieter was boos en verdrietig. Hij voelde zich verraden. Mirthes neefje zag vooral de mogelijkheden die deze wending voor zijn leven zou betekenen en weigerde Pieter tegemoet te komen. In plaats van dat hun rouw hen samenbracht, zorgde Mirthes testament voor verwijdering tussen de families. Pieter besloot het erbij te laten, want zo’n ruzie had Mirthe nooit gewild. Hij zag zo de helft van wat hij met Mirthe had opgebouwd naar haar neef gaan. Een triest verhaal.

Mocht u zich ooit in een vergelijkbare situatie bevinden, realiseert u zich dan dat een liefdevolle verzoening ook een verzoening op papier betekent! Pas uw juridische documenten steeds aan aan uw nieuwste relatiestatus. Weinig is immers zo verwoestend als een ruzie over iemands graf. Dus of u nu met een nieuwe of uw oude liefde deze lente viert, zorg ervoor dat de juiste liefde in al uw documenten staat vermeld!

Als notaris en registermediator komen wij veel verschillende mensen tegen. Verschillende mensen die vaak in eenzelfde situatie zitten. Uiteraard zijn de situaties die wij beschrijven geanonimiseerd en opgebouwd uit alle verschillende ontmoetingen. Maar wij hopen dat mensen zich herkennen in onze verhalen en realiseren dat er ook voor hun situatie praktische oplossingen zijn.

 

Over onze kosten

Elke dag helpen we veel verschillende mensen. Gewone mensen met gewone banen en gewone gezinnen. Bijzondere mensen met bijzondere verhalen. Ondernemers vol hoop en enthousiaste dromen. En dappere mensen die moedig hun verleden onder ogen durven komen of stoer de toekomst aan durven gaan.

Op één dag krijgen we soms te maken met het familierecht, het ondernemingsrecht, het erfrecht en het onroerendgoedrecht. Een notaris is dan ook nauw betrokken bij alle belangrijke momenten in een leven. Mensen trouwen, scheiden, krijgen kinderen, richten een bedrijf op en verwerken het verlies van een dierbare. Het is juist die afwisseling die ons werk zo interessant en uitdagend maakt. Het is ook die afwisseling die ervoor zorgt dat wij uiterst zorgvuldig te werk moeten gaan. Wij zijn immers door onze juridische adviezen en acties medeverantwoordelijk voor het succesvolle verloop van al die gewone, bijzondere of dappere levens.

Maar een notaris is zo duur! Waarom moet een handtekening of een stempel hier en daar zo veel kosten? We horen het u denken… We begrijpen het, hoor! Maar één haar op uw hoofd is weinig en één haar in uw soep is veel. Alles is dus relatief. Wat u van ons krijgt, naast die handtekening en stempel, is onze aandacht en tijd.

Tijd die geïnvesteerd wordt in het continu bijhouden van de steeds veranderende wetgeving, zodat we uw belangen echt goed kunnen behartigen. Permanente bijscholing dus. Tijd die we nodig hebben voor uitgebreid onderzoek, zodat we zeker weten dat we u, uw dierbaren en uw bedrijf tegen allerlei misstanden beschermen. Tijd die we verplicht zijn te steken in bijvoorbeeld persoonsonderzoek om fraude, witwassen, misbruik en terrorisme tegen te kunnen gaan. En aandacht, omdat we er echt alles aan willen doen om ieders verhaal, ook van betrokkenen met wie we niet rechtstreeks contact hebben, juridisch goed onderbouwd te kunnen ondersteunen.

Oké, maar is dat het dan? Bestaan de notariskosten dan vooral uit jullie tijd en aandacht? Nee. Als we na al het voorwerk, het onderzoek en de voorlichting eindelijk aktes op kunnen maken, zijn ook daar kosten aan verbonden. Denk bijvoorbeeld aan alle inschrijvingen bij het Kadaster, in het Centraal (Levens)testamentenregister of in het huwelijksgoederenregister.

Dus achter die handtekening en die stempel gaat heel veel onderzoekswerk schuil. We vervullen zo een poortwachtersrol voor de overheid die ons voor veel verschillende poorten heeft neergezet. We zijn verplicht de geldstromen in uw onderneming te onderzoeken. We moeten onderzoeken of u ooit failliet bent verklaard. We moeten achterhalen wie in uw omgeving eventueel fraudegevoelig is als u veel eigen vermogen heeft en er aanzienlijke bedragen door uw rekeningen stromen. We hebben zelfs dezelfde ID-scanner als de marechaussee staan. We doen er dus alles aan om u, uw familie, uw bezit en uw zaken zo goed mogelijk te beschermen.

Maar het liefst zetten we al onze kennis en ervaring in om u zelf weloverwogen keuzes te laten maken. Kom maar eens langs. We hebben alle tijd en aandacht voor uw verhaal.

Uw testamentmoment

Ellens & Lentze aan het woord
over uw testamentmoment

8 november 2020 is de Dag van de Erfenis. Wij zitten die dag voor u klaar met koffie, wat lekkers en heel veel nuttige tips. Zo maken we er samen een gezellige en informatieve dag van!

Niet iedereen heeft een testament. Sommige mensen weten niet eens of ze een testament hebben en de mensen met een testament weten lang niet altijd zeker wat of wie daar nu instaat.

Gratis scan

Tijdens ons testamentmoment kunt u een gratis scan laten doen. Samen kijken we of uw testament nog past bij uw huidige leven en of het al aan de nieuwe wet- en regelgeving is aangepast.

In ieders leven verandert er immers geregeld iets in de persoonlijke sfeer. Mensen gaan scheiden, partners overlijden, nieuwe liefdes worden gevonden, kinderen en kleinkinderen worden geboren en soms kiezen onze kinderen partners waar we niet zo enthousiast over zijn. Al dit soort ingrijpende gebeurtenissen kunnen invloed hebben op uw erfenis. Ook nieuwe wetten kunnen de vereffening van uw erfenis beïnvloeden.

Persoonlijk en privé

In een testament kunt u aangeven wat er bijvoorbeeld met uw dierbare goederen, uw huis, uw huisdieren en uw geld moet gebeuren na uw overlijden en wie dat namens u mag regelen. U kunt uw testament zo persoonlijk en gedetailleerd maken als u wilt. Wat voor u belangrijk is, kunt u in een testament benoemen. Regelt u niets, dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn en hoeveel zij erven.

Wie krijgt dat schilderij? Wie beheert straks uw social media? Hoe wilt u uw erfenis verdelen tussen uw kinderen en stiefkinderen? Er is veel om over na te denken, maar weet dat uw testament privé is. U hoeft niets te delen met of uit te leggen aan de mensen om u heen en de notaris heeft geheimhoudingsplicht. Heeft u eenmaal alles goed vastgelegd, dan kunt u weer met een gerust hart van uw leven en uw dierbaren genieten!

Een goed en zorgvuldig opgesteld testament kan namelijk eventuele conflicten tussen erfgenamen voorkomen of op zijn minst minder fel maken. Het deskundige advies van uw notaris helpt u mogelijke misverstanden op kritische momenten te voorkomen. Banken vragen bijvoorbeeld geen verklaring van erfrecht als iemand recent is overleden. Toch is het verstandig dat wel te regelen. Wij kunnen u duidelijk uitleggen waarom.

De Dag van de Erfenis is dus uw kans om eens een kijkje te nemen op ons notariskantoor. We houden doorlopend spreekuur, u kunt uw testament gratis laten scannen en we geven presentaties. Natuurlijk zorgen we ook voor voldoende koffie, thee en koekjes! Houd onze site en advertenties in de gaten voor het volledige programma.

Wilt u nog veel reizen? Heeft u meerdere woningen? Gaat u bijna met pensioen? Heeft u een nieuwe partner? Wilt u iets specifieks aan een kleinkind nalaten? Vertel het ons op 8 november 2020!

Digitale Nalatenschap

Ellens & Lentze aan het woord

Wij plaatsen geregeld berichten op Facebook en LinkedIn bijvoorbeeld om vakgenoten en geïnteresseerden te informeren. Ook privé plaatsen onze medewerkers veel berichten op diverse social media, net als u waarschijnlijk. Vaak zijn al die foto’s en anekdotes het onderwerp tijdens een vrolijke lunch. We zijn ons bewust van de gevaren en de mogelijkheden van het internet en houden met een waakzaam oog ieders privacy in de gaten. Na een verdrietig verhaal van een van onze cliënten echter willen we u toch nog een keer laten nadenken over uw digitale leven én uw digitale nalatenschap.

Iedereen heeft tegenwoordig naast zijn fysieke leven ook een online leven. Na uw overlijden gaat dat leven gewoon door. Als u niets vast laat leggen, blijven uw nabestaanden uw oude berichten en foto’s zien en soms lopen zelfs kosten voor de verschillende online services gewoon door. Voor de een is het pijnlijk confronterend om een account van een overledene te zien, een ander geeft het juist troost en een plaats om te rouwen. Het is dus verstandig om nu alvast na te denken over wat er na uw overlijden met al uw social media-accounts moet gebeuren. Wilt u al uw profielen, van Facebook, Instagram of Twitter bijvoorbeeld, houden als een soort gedenkpagina of wilt u alles laten verwijderen? En wie moet dat dan doen?

Steeds meer belangrijke documenten worden in de “cloud” bewaard. Waar u uw belangrijke bestanden precies opslaat, moeten uw nabestaanden straks ook weten. Veel foto’s worden bijvoorbeeld in de cloud opgeslagen. Foto’s die van grote waarde zijn voor uw erfgenamen, maar die na uw overlijden ook zomaar verwijderd kunnen worden als de betalingen plotseling stoppen omdat bijvoorbeeld de credit card waarmee u voor de opslag betaalt, na uw overlijden wordt geblokkeerd.

U kunt uiteraard zelf een lijstje bijhouden met de social media waarop u actief bent. Vergeet dan niet uw gebruikersnamen en wachtwoorden op te schrijven; die zijn zelfs voor uw geliefden vaak niet te raden. Bewaar al die belangrijke gegevens wel op een veilige plek, want ze moeten natuurlijk niet in de verkeerde handen vallen. Bij ons kunt u veilig een social media-testament laten opstellen of een digitale kluis aanmaken.

In uw digitale kluis staat precies op welke media u een profiel heeft aangemaakt en wat uw gebruikersnamen en wachtwoorden zijn. Ook informatie over onder meer financiële accounts, webshopaccounts, mailaccounts, Netflix, PayPal, bitcoins en abonnementen kunt u hierin steeds toevoegen en wijzigen. Alles met een wachtwoord dus. U kunt zelfs een videoboodschap voor uw nabestaanden achterlaten. In een notariële akte legt u vast wie na uw overlijden toegang heeft tot deze kluis. Die akte wordt ingeschreven in het Centraal Testamentenregister, zodat het altijd op tijd door uw nabestaanden gevonden en gehonoreerd wordt.

Met een social media-testament bepaalt u zelf wat er met al uw accounts moet gebeuren en of een familielid of een van onze notarissen uw social media-executeur is. Zo houdt u ook de regie over uw online leven en kunt u met een gerust hart uw updates blijven posten!

Daniëlle van Iperen praat bij BNR Nieuwsradio mee over erflaters

Bij mogelijk een kwart van de erfenissen wordt een direct nabestaande buiten het testament gehouden. Het is vaak niet eens nodig om een kind actief te onterven: ‘gewoon’ je kind niet opnemen in het testament is doorgaans genoeg, zegt Daniëlle van Iperen, notaris en mediator in Den Haag, in BNR Juridische Zaken.

Er gaat overigens lang niet altijd een conflict vooraf aan onterving. Een ouder kan ook simpelweg vinden dat een kind ‘bij leven’ al voldoende geld toegestopt heeft gekregen. Maar hoe je het ook wendt of keert: naarmate de verrassing groter is, wordt de drang om het mislopen van een erfenis niet voor zoete koek te slikken groter, zegt Katelijne van Barneveld, voorzitter van de Vereniging Erfrechtadvocaten Nederland. ‘Degene die daar in eerste instantie last van heeft, is het kind dat wél erfgenaam is. Dus in feite bereikt vader of moeder daarmee een averechts effect.’

Vaak durven ouders het niet aan om een kind ‘actief’ te onterven, maar het resultaat voor het kind is volgens Van Iperen hetzelfde. ‘Er zit verschrikkelijk veel emotie bij en ouders die dit doen hebben daar vaak lang over nagedacht. Ik vraag mensen ook altijd of ik de reden van de onterving erbij moet zetten, maar de meeste mensen willen dat niet. Ik denk dat ze vaak in een conflictsituatie zitten en er al zoveel onuitgesproken zaken zijn dat dit niet meer nodig is. Soms volstaan ze met een zinnetje als: ‘wegens naar ik vermoed bij mijn kind bekende redenen’.’

Aan het testament peuteren

Een testament is in feite het laatste woord van de ouder en dat beperkt al de ruimte van de kinderen om alsnog vragen te stellen, zegt Van Iperen. Toch bepleit Van Barneveld een grotere openheid in het testament over de drijfveren van de erflater. Dat verkleint volgens haar de kans dat er alsnog aan het testament wordt gepeuterd. Ze komt te vaak tegen dat kinderen geen enkel benul hebben van hun onterving. ‘Ik denk dat ouders meer kunnen communiceren over wat de reden is.’

Daniëlle van Iperen praat bij BNR Nieuwsradio mee over ruzie over de erfenis

Erfgenamen vechten een groeiend aantal ruzies uit over de nalatenschap. En dus dijt het leger erfrechtspecialisten ook snel uit.

Steeds vaker ruziën erfgenamen over de erfenis. Dat blijkt uit cijfers van juridisch en financieel dienstverlener DAS, die BNR heeft opgevraagd. In 2016 behandelden juristen van het bedrijf ruim 1200 zaken, 51 procent meer dan in 2010.

Notarissen en advocaten vertellen BNR dat de erfenis vaker tot ruzie leidt door het ‘losser worden’ van de familiebanden. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft geen contact meer met een of meer familieleden. Ook zijn er meer samengestelde gezinnen, met kinderen die verschillende ouders hebben. Veel spanningen blijven lang onbesproken, maar vlammen op als de erfenis verdeeld moet worden. Het zijn vooral broers en zussen die vechten over de erfenis. Dat komt waarschijnlijk doordat ouders niet alle kinderen gelijk behandelen, zei directeur Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen in BNR Ochtendspits.

Meer conflicten, leidt tot een groeiend aantal advocaten dat zich met erfenissen bezig houdt. De Academie voor de Rechtspraktijk is daarom vijf jaar geleden gestart met een leergang erfrecht voor advocaten. In die vijf jaar hebben ze meer dan 125 nieuwe erfrechtadvocaten opgeleid. En zij zijn niet de enige aanbieder van dit soort opleidingen. Dat het vakgebied belangrijker wordt, zie je ook aan het feit dat erfrechtadvocaten zich inmiddels verenigd hebben. Inmiddels heeft die vereniging meer dan honderd leden.

Hoe je ruzies over de erfenis kunt voorkomen en op kunt lossen, bespreken we met Katelijne van Barneveld, advocaat en voorzitter van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland. En met Daniële van Iperen, notaris en register-mediator bij EllensLentze in Den Haag.

Voorkom onderbewindstelling met levenstestament

Wilt u voorkomen dat uw vermogen onder bewind wordt gesteld van iemand die u daar zelf niet voor zou hebben uitgezocht, voor het geval u zelf niet meer in staat zou zijn om daarover beslissingen te nemen? Zorg er dan voor dat u een levenstestament heeft laten opmaken. Daarin geeft u een algemene volmacht aan iemand die naar uw mening instaat is om uw belangen te behartigen.

U kunt in uw levenstestament ook nadrukkelijk opnemen dat u niet onder curatele wilt worden gesteld of dat er bewind over uw goederen wordt ingesteld. Als er dan ooit verschil van mening zou ontstaan over de wenselijkheid toch bewind over uw vermogen in te stellen, geeft u met het levenstestament de rechter een duidelijk instrument in handen om dergelijke verzoeken af te wijzen.
Wilt u meer weten over het maken van een levenstestament en de vele wensen die u daarin kunt laten vastleggen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Ellens & Lentze aan het woord over beneficiair aanvaarden

Als een dierbare is overleden, is het vaak lastig balanceren tussen de formaliteiten die de aandacht vragen en de emoties die alles lijken te overschaduwen. Door op tijd verschillende scenario’s en wensen met uw omgeving te bespreken, kan een groot deel van die strijd voorkomen worden.

U kunt op drie manieren met een erfenis omgaan, maar handel pas nadat u uw keuze aan de notaris kenbaar hebt gemaakt. U aanvaardt de erfenis zuiver. U krijgt dan uw deel van de erfenis, maar bent ook persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden. U kunt de erfenis ook verwerpen. U krijgt dan niets, maar hoeft ook niet met schuldeisers om de tafel. Een veilige optie is het beneficiair aanvaarden. U krijgt dan uw deel van de erfenis na afbetaling van de schulden. U bent zo niet zelf aansprakelijk voor die schulden.

Het beneficiair aanvaarden van een erfenis kan in sommige gevallen een verstandige keuze zijn, maar het vraagt ook veel van de erfgenamen. Om van deze bescherming gebruik te maken zijn er veel stappen te doorlopen en u zult haast als een detective het financiële leven van uw dierbare moeten onderzoeken. Daar komen kosten bij kijken, die u bij een positief saldo kunt verhalen op de nalatenschap. Het vraagt veel tijd en energie en dat is niet altijd leuk. Zeker niet tijdens zo’n kwetsbaar moment. Door u goed te laten informeren door uw notaris, kunt u onnodige kosten voorkomen en de afwikkeling van de nalatenschap wellicht enigszins versnellen.

In geval van beneficiaire aanvaarding zijn alle erfgenamen zijn samen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. Alleen samen mogen zij beslissingen nemen. Als er een testament is gemaakt is er soms een executeur testamentair aangesteld, die namens alle erfgenamen handelt. Dat maakt het hele proces al gemakkelijker, doordat u niet continu met iedereen in overleg hoeft.

De eerste stap is een boedelbeschrijving. Daarin worden alle activa, de waardevolle bezittingen en tegoeden, en de passiva, de hypotheeklening bijvoorbeeld, opgenomen. Het tellen van de theelepeltjes is voor deze lijst niet nodig. Met uw verklaring van erfrecht kunt u informatie opvragen bij onder meer banken en verzekeraars. Langzaam ontstaat zo een compleet overzicht van alle plussen en minnen. Deze boedelbeschrijving legt u ter inzage bij de notaris of de rechtbank voor overige erfgenamen en eventuele schuldeisers.

Als duidelijk wordt dat de schulden van de beneficiair aanvaarde nalatenschap groter zijn dan de tegoeden, moet u dat zo snel mogelijk melden bij de kantonrechter. Schuldeisers moeten dan opgezocht, aangeschreven en uitbetaald worden. De rechtbank bepaalt welke schuldeiser het eerst zijn geld ontvangt. Soms probeert een verhuurder de doorlopende huur van de woning van de overledene te verhalen op de erfgenamen. Weet dat u daartoe niet verplicht bent. Het oplopen van schulden kan beperkt worden als u goed bent geïnformeerd over uw rechten en plichten!

We weten dat de afwikkeling van een nalatenschap een spannende en emotionele tijd is. Om deze periode iets minder zwaar te laten aanvoelen, staan wij u graag ter zijde! En uw erfgenamen helpt u natuurlijk door een goed testament op te laten maken…