Ellens & Lentze aan het woord over de volmacht

Als u iets aardigs doet voor een ander, is dat ook goed voor uzelf. Zelfs uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat iemand helpen of spontaan verrassen met een aardigheidje gunstig is voor het welbevinden én de gezondheid van de weldoener. “Wie goed doet, goed ontmoet.”

Nu meer en meer mensen mantelzorgtaken krijgen, wordt echter duidelijk dat er ook minder leuke kanten zitten aan die vrijwillige hulp. Het vrijwillige aspect verandert langzaam naar een “moeten” en overheidsinstanties beoordelen uw hulp soms anders dan u, wat zelfs financiële gevolgen kan hebben.

Stel dat uw moeder u een volmacht heeft gegeven, omdat zij tijdens haar opname in een verpleegtehuis haar rekeningen niet kan beheren. En stel dat u een uitkering en huurtoeslag ontvangt. Met een volmacht geeft uw moeder u de bevoegdheid om namens haar rechtshandelingen uit te voeren. Uitkeringsinstanties zeggen na zo’n volmacht echter dat u door die volmacht vrij kunt beschikken over uw moeders geld. Haar vermogen wordt dan meegenomen in de berekeningen van uw uitkering en toelagen! Natuurlijk is het niet de bedoeling dat u uw rekeningen met uw moeders geld betaald. Dat weet iedereen, ook de uitkeringsinstanties, en toch nemen zij dat mee in hun besluitvorming.

Als een ouder een kind vraagt te helpen met de administratie en de lopende betalingen, wordt soms een en/of-rekening geopend. Handig, want zo kan zowel de ouder als het kind de rekening beheren en facturen voldoen. De Gemeentelijke sociale dienst beoordeelt de aanvragen voor uitkeringen en zorgt voor de betaling daarvan. Bij het zien van een en/of-rekening gaan ze er simpelweg vanuit dat dat geld ook uw geld is en dat u ermee mag doen wat u wilt. Wat de afspraken tussen u en de volmachtgever ook zijn en hoe uw relatie ook is doet er allemaal niet toe. Het enige wat telt is dat u over een vermogen kunt beschikken, ook al is dat niet uw eigen geld.

Het is dus erg belangrijk dat u, voordat u een volmachtverklaring ondertekent of iets toezegt aan een dierbare die wat hulp kan gebruiken, informatie inwint bij uw notaris. Zeker als u een uitkering of toeslagen van de belastingdienst ontvangt! Elke situatie is natuurlijk uniek, maar vaak kunnen we een andere oplossing vinden waarmee zowel uw moeder als u geholpen bent! Misschien is een volmacht in uw situatie niet verstandig, maar kunt u met een onderbewindstelling wel uw moeder helpen én uw eigen financiën beschermen. Misschien is een bankvolmacht niet verstandig, maar zijn er andere manieren om ervoor te zorgen dat uw moeders rekeningen wel gewoon betaald worden zonder dat u gekort wordt op een uitkering of toeslagen.

Een volmacht is een teken van vertrouwen, maar uw goede bedoelingen moeten natuurlijk niet uw eigen leven gaan ondermijnen. Als u iemand in uw omgeving wilt helpen, vraag ons dan even hoe dat in uw specifieke geval zo kan dat u beiden goed doet én goed ontmoet.