Berichten

Meer levenslust door een levenstestament

De kans dat we ziek worden lijkt deze maanden groter dan ooit. De maatschappij ligt al bijna een jaar nagenoeg plat om de meest kwetsbaren in onze samenleving te beschermen. Inmiddels weten we dat het coronavirus niet alleen de zwakkeren, maar ook gezonde (jong)volwassenen genadeloos hard kan treffen. We willen er liever niet aan denken, en toch is juist dat wel verstandig. Door een moment te nemen om naar uw wat als-scenario te kijken, kunt u de angst loslaten en meer genieten van wat nu nog wel kan en mag. Een levenstestament helpt daarbij.

Als er iets onverwachts gebeurt waardoor u (tijdelijk) niet zelf de belangrijke beslissingen kunt nemen, staat uw persoonlijke leven heel even stil. De rest van de wereld draait wel gewoon door en voor hen is het dan van belang te weten wat uw wensen en voorkeuren zijn. Want juist als u door een ziekte als corona of Alzheimer of een ongeluk getroffen wordt, moeten er veel beslissingen genomen worden. Ook dan lopen de dagelijkse verplichtingen immers door. Wie mag uw belangen behartigen bijvoorbeeld en weet hij of zij hoe u in dergelijke moeilijke situaties zou willen handelen?

Een volmacht voor wie u uw wensen toevertrouwt

U kunt volmachten regelen voor iemand die uw financiële verplichtingen ter hand neemt en een voor iemand die uw medische en andere persoonlijke zaken behartigt tijdens die periode dat u dat even niet zelf kunt doen. Met een levenstestament behoudt u zelf de regie over uw leven. U bepaalt wie welke rekeningen namens u mag betalen. Wie er hoe voor de huisdieren zorgt. U laat duidelijk weten welke medische handelingen u wel en niet wenselijk acht. En zo zijn er talloze zaken die de mensen om u heen kunnen helpen u op de meest prettige manier door een vervelende periode heen te helpen. Op een manier zoals u dat wilt.

Zonder levenstestament moet een van uw naasten bewindvoering en mentorschap via de rechtbank aanvragen. Ook heeft hij of zij dan toestemming van een rechter nodig bij uitgaven boven de € 1500. Met een levenstestament kan uw gevolmachtigde zelfstandig, namens u en naar uw wens, beslissingen nemen over uw geld, uw huis en eventuele schenkingen. Nog belangrijker is dat u duidelijk maakt wie uw medisch dossier mag inzien, welke behandelingen u acceptabel vindt en of u wel of niet opgenomen wilt worden in een tehuis bijvoorbeeld.

Teken vandaag voor morgen

1 maart is de aftrap voor de online campagne van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie om het levenstestament onder uw aandacht te brengen: Teken vandaag voor morgen. Want als u vandaag alles goed regelt, kunt u vanaf morgen weer onbezorgd genieten van al het moois dat het leven u nu biedt. Ook ons team zit voor u klaar en beantwoordt graag al uw vragen. Zo hopen wij ook uw levenslust weer aan te wakkeren. Er is toch niets gezonder voor een mens dan een leven dat met plezier geleefd wordt?

Ellens & Lentze aan het woord over de volmacht

Als u iets aardigs doet voor een ander, is dat ook goed voor uzelf. Zelfs uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat iemand helpen of spontaan verrassen met een aardigheidje gunstig is voor het welbevinden én de gezondheid van de weldoener. “Wie goed doet, goed ontmoet.”

Nu meer en meer mensen mantelzorgtaken krijgen, wordt echter duidelijk dat er ook minder leuke kanten zitten aan die vrijwillige hulp. Het vrijwillige aspect verandert langzaam naar een “moeten” en overheidsinstanties beoordelen uw hulp soms anders dan u, wat zelfs financiële gevolgen kan hebben.

Stel dat uw moeder u een volmacht heeft gegeven, omdat zij tijdens haar opname in een verpleegtehuis haar rekeningen niet kan beheren. En stel dat u een uitkering en huurtoeslag ontvangt. Met een volmacht geeft uw moeder u de bevoegdheid om namens haar rechtshandelingen uit te voeren. Uitkeringsinstanties zeggen na zo’n volmacht echter dat u door die volmacht vrij kunt beschikken over uw moeders geld. Haar vermogen wordt dan meegenomen in de berekeningen van uw uitkering en toelagen! Natuurlijk is het niet de bedoeling dat u uw rekeningen met uw moeders geld betaald. Dat weet iedereen, ook de uitkeringsinstanties, en toch nemen zij dat mee in hun besluitvorming.

Als een ouder een kind vraagt te helpen met de administratie en de lopende betalingen, wordt soms een en/of-rekening geopend. Handig, want zo kan zowel de ouder als het kind de rekening beheren en facturen voldoen. De Gemeentelijke sociale dienst beoordeelt de aanvragen voor uitkeringen en zorgt voor de betaling daarvan. Bij het zien van een en/of-rekening gaan ze er simpelweg vanuit dat dat geld ook uw geld is en dat u ermee mag doen wat u wilt. Wat de afspraken tussen u en de volmachtgever ook zijn en hoe uw relatie ook is doet er allemaal niet toe. Het enige wat telt is dat u over een vermogen kunt beschikken, ook al is dat niet uw eigen geld.

Het is dus erg belangrijk dat u, voordat u een volmachtverklaring ondertekent of iets toezegt aan een dierbare die wat hulp kan gebruiken, informatie inwint bij uw notaris. Zeker als u een uitkering of toeslagen van de belastingdienst ontvangt! Elke situatie is natuurlijk uniek, maar vaak kunnen we een andere oplossing vinden waarmee zowel uw moeder als u geholpen bent! Misschien is een volmacht in uw situatie niet verstandig, maar kunt u met een onderbewindstelling wel uw moeder helpen én uw eigen financiën beschermen. Misschien is een bankvolmacht niet verstandig, maar zijn er andere manieren om ervoor te zorgen dat uw moeders rekeningen wel gewoon betaald worden zonder dat u gekort wordt op een uitkering of toeslagen.

Een volmacht is een teken van vertrouwen, maar uw goede bedoelingen moeten natuurlijk niet uw eigen leven gaan ondermijnen. Als u iemand in uw omgeving wilt helpen, vraag ons dan even hoe dat in uw specifieke geval zo kan dat u beiden goed doet én goed ontmoet.

Over onze kosten

Elke dag helpen we veel verschillende mensen. Gewone mensen met gewone banen en gewone gezinnen. Bijzondere mensen met bijzondere verhalen. Ondernemers vol hoop en enthousiaste dromen. En dappere mensen die moedig hun verleden onder ogen durven komen of stoer de toekomst aan durven gaan.

Op één dag krijgen we soms te maken met het familierecht, het ondernemingsrecht, het erfrecht en het onroerendgoedrecht. Een notaris is dan ook nauw betrokken bij alle belangrijke momenten in een leven. Mensen trouwen, scheiden, krijgen kinderen, richten een bedrijf op en verwerken het verlies van een dierbare. Het is juist die afwisseling die ons werk zo interessant en uitdagend maakt. Het is ook die afwisseling die ervoor zorgt dat wij uiterst zorgvuldig te werk moeten gaan. Wij zijn immers door onze juridische adviezen en acties medeverantwoordelijk voor het succesvolle verloop van al die gewone, bijzondere of dappere levens.

Maar een notaris is zo duur! Waarom moet een handtekening of een stempel hier en daar zo veel kosten? We horen het u denken… We begrijpen het, hoor! Maar één haar op uw hoofd is weinig en één haar in uw soep is veel. Alles is dus relatief. Wat u van ons krijgt, naast die handtekening en stempel, is onze aandacht en tijd.

Tijd die geïnvesteerd wordt in het continu bijhouden van de steeds veranderende wetgeving, zodat we uw belangen echt goed kunnen behartigen. Permanente bijscholing dus. Tijd die we nodig hebben voor uitgebreid onderzoek, zodat we zeker weten dat we u, uw dierbaren en uw bedrijf tegen allerlei misstanden beschermen. Tijd die we verplicht zijn te steken in bijvoorbeeld persoonsonderzoek om fraude, witwassen, misbruik en terrorisme tegen te kunnen gaan. En aandacht, omdat we er echt alles aan willen doen om ieders verhaal, ook van betrokkenen met wie we niet rechtstreeks contact hebben, juridisch goed onderbouwd te kunnen ondersteunen.

Oké, maar is dat het dan? Bestaan de notariskosten dan vooral uit jullie tijd en aandacht? Nee. Als we na al het voorwerk, het onderzoek en de voorlichting eindelijk aktes op kunnen maken, zijn ook daar kosten aan verbonden. Denk bijvoorbeeld aan alle inschrijvingen bij het Kadaster, in het Centraal (Levens)testamentenregister of in het huwelijksgoederenregister.

Dus achter die handtekening en die stempel gaat heel veel onderzoekswerk schuil. We vervullen zo een poortwachtersrol voor de overheid die ons voor veel verschillende poorten heeft neergezet. We zijn verplicht de geldstromen in uw onderneming te onderzoeken. We moeten onderzoeken of u ooit failliet bent verklaard. We moeten achterhalen wie in uw omgeving eventueel fraudegevoelig is als u veel eigen vermogen heeft en er aanzienlijke bedragen door uw rekeningen stromen. We hebben zelfs dezelfde ID-scanner als de marechaussee staan. We doen er dus alles aan om u, uw familie, uw bezit en uw zaken zo goed mogelijk te beschermen.

Maar het liefst zetten we al onze kennis en ervaring in om u zelf weloverwogen keuzes te laten maken. Kom maar eens langs. We hebben alle tijd en aandacht voor uw verhaal.