Berichten

U bent medebepalend voor het woongenot van uw buren. En de VvE voor dat van u…

Onlangs was het Burendag. Een dag die in televisiereclames altijd zonnig en vrolijk wordt gepresenteerd. Lange tafels met kleurige tafelkleden staan vol zelfgebakken broodjes en taarten en de door die ene hippe moeder zelfgehusselde salade. Het is een dolle boel. De kinderen spelen leuk samen. Alle buren, jong en oud, kunnen goed met elkaar overweg. Iedereen praat met iedereen en iedereen lacht. Het zijn de buren die wij allemaal willen, maar die we lang niet allemaal hebben. Hoe was uw burendag?

Tijdens de koop of de verkoop van een huis is er geen ruimte om ook de buren even te inspecteren. Natuurlijk kunt u op verschillende tijden door de wijk van uw beoogde nieuwe huis lopen om te zien wie zich daar allemaal ophoudt. Maar echt veel informatie haalt u daar doorgaans niet uit. Het vertelt u niet wie zijn vuilnis op het balkon laat staan, wie drumles heeft of wie elke vergadering traineert door nooit akkoord te gaan met een stemming over iets belangrijks.

Actie!

Een actieve Vereniging van Eigenaren regelt niet alleen de lopende zaken, zoals de verzekeringen en ieders bijdrage. Ze werkt ook verbindend. Buren leren elkaar steeds beter kennen – dus steeds beter begrijpen – als ze samen beslissingen moeten nemen over zaken die hen allemaal aangaan. Wanneer u een appartement koopt, wordt u automatisch lid van de VvE. Lidmaatschap is dus niet vrijwillig. De VvE neemt beslissingen over het gezamenlijk onderhoud en alle verbouwingswerkzaamheden aan de gezamenlijke delen, maar het kan in feite over alles gaan wat alle bewoners aangaat.

Wakker kussen

Een VvE die dergelijke taken actief aangaat, is een actieve VvE. Een slapende VvE is er een die niets doet, die niets regelt en die niet spaart. Het gevaar van een slapende VvE is dat u bij een geplande verkoop of koop van uw woning in de knoei kunt komen. Steeds meer banken stellen steeds vaker als eis dat de woning bij een actieve VvE hoort, omdat ze de potentiële kopers anders geen hypotheek verstrekken. De waarde van de woning daalt immers als het onderhoud niet goed is bijgehouden. Ook als mogelijke koper van een appartement kunt u ervoor zorgen dat een slapende VvE weer wakker, en dus actief, gemaakt wordt. Daarvoor moet u in eerste instantie achter de splitsingsakte aan en moet u uitvinden of er een financieel overzicht of een huishoudelijk reglement is. Uw notaris kan u hierbij helpen!

Burenruil

Bent u dus van plan om op korte termijn uw oude buren in te ruilen voor een vrolijk nieuw paar? Ga dan vooral na of uw splitsingsakte nog klopt na alle op- en aanbouwen van de mensen om u heen. Vraag hoe het met het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) is. Vraag de financiële status van uw VvE op. En weet zeker dat u uw woning kunt verkopen of kopen wanneer en hoe u wilt. Is alles in orde? Nodig uw buren dan eens uit voor een kopje koffie!

Ellens & Lentze aan het woord over de volmacht

Als u iets aardigs doet voor een ander, is dat ook goed voor uzelf. Zelfs uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat iemand helpen of spontaan verrassen met een aardigheidje gunstig is voor het welbevinden én de gezondheid van de weldoener. “Wie goed doet, goed ontmoet.”

Nu meer en meer mensen mantelzorgtaken krijgen, wordt echter duidelijk dat er ook minder leuke kanten zitten aan die vrijwillige hulp. Het vrijwillige aspect verandert langzaam naar een “moeten” en overheidsinstanties beoordelen uw hulp soms anders dan u, wat zelfs financiële gevolgen kan hebben.

Stel dat uw moeder u een volmacht heeft gegeven, omdat zij tijdens haar opname in een verpleegtehuis haar rekeningen niet kan beheren. En stel dat u een uitkering en huurtoeslag ontvangt. Met een volmacht geeft uw moeder u de bevoegdheid om namens haar rechtshandelingen uit te voeren. Uitkeringsinstanties zeggen na zo’n volmacht echter dat u door die volmacht vrij kunt beschikken over uw moeders geld. Haar vermogen wordt dan meegenomen in de berekeningen van uw uitkering en toelagen! Natuurlijk is het niet de bedoeling dat u uw rekeningen met uw moeders geld betaald. Dat weet iedereen, ook de uitkeringsinstanties, en toch nemen zij dat mee in hun besluitvorming.

Als een ouder een kind vraagt te helpen met de administratie en de lopende betalingen, wordt soms een en/of-rekening geopend. Handig, want zo kan zowel de ouder als het kind de rekening beheren en facturen voldoen. De Gemeentelijke sociale dienst beoordeelt de aanvragen voor uitkeringen en zorgt voor de betaling daarvan. Bij het zien van een en/of-rekening gaan ze er simpelweg vanuit dat dat geld ook uw geld is en dat u ermee mag doen wat u wilt. Wat de afspraken tussen u en de volmachtgever ook zijn en hoe uw relatie ook is doet er allemaal niet toe. Het enige wat telt is dat u over een vermogen kunt beschikken, ook al is dat niet uw eigen geld.

Het is dus erg belangrijk dat u, voordat u een volmachtverklaring ondertekent of iets toezegt aan een dierbare die wat hulp kan gebruiken, informatie inwint bij uw notaris. Zeker als u een uitkering of toeslagen van de belastingdienst ontvangt! Elke situatie is natuurlijk uniek, maar vaak kunnen we een andere oplossing vinden waarmee zowel uw moeder als u geholpen bent! Misschien is een volmacht in uw situatie niet verstandig, maar kunt u met een onderbewindstelling wel uw moeder helpen én uw eigen financiën beschermen. Misschien is een bankvolmacht niet verstandig, maar zijn er andere manieren om ervoor te zorgen dat uw moeders rekeningen wel gewoon betaald worden zonder dat u gekort wordt op een uitkering of toeslagen.

Een volmacht is een teken van vertrouwen, maar uw goede bedoelingen moeten natuurlijk niet uw eigen leven gaan ondermijnen. Als u iemand in uw omgeving wilt helpen, vraag ons dan even hoe dat in uw specifieke geval zo kan dat u beiden goed doet én goed ontmoet.

Voorkom onderbewindstelling met levenstestament

Wilt u voorkomen dat uw vermogen onder bewind wordt gesteld van iemand die u daar zelf niet voor zou hebben uitgezocht, voor het geval u zelf niet meer in staat zou zijn om daarover beslissingen te nemen? Zorg er dan voor dat u een levenstestament heeft laten opmaken. Daarin geeft u een algemene volmacht aan iemand die naar uw mening instaat is om uw belangen te behartigen.

U kunt in uw levenstestament ook nadrukkelijk opnemen dat u niet onder curatele wilt worden gesteld of dat er bewind over uw goederen wordt ingesteld. Als er dan ooit verschil van mening zou ontstaan over de wenselijkheid toch bewind over uw vermogen in te stellen, geeft u met het levenstestament de rechter een duidelijk instrument in handen om dergelijke verzoeken af te wijzen.
Wilt u meer weten over het maken van een levenstestament en de vele wensen die u daarin kunt laten vastleggen? Bel ons voor het maken van een afspraak.