Een goede buur….

Mediation is voor vechtende ouders tijdens een scheiding, denken veel mensen. Gelukkig ontdekken ook steeds meer bedrijven, stichtingen en verenigingen de voordelen van mediation. Een goede bemiddeling door een onafhankelijke partij kan immers voorkomen dat een kleine ergernis uitmondt in een groot juridisch drama. Ook vervelende burenruzies, over bijvoorbeeld het onderhoud aan de eigen woning, kunnen met goed advies en begeleiding van een notaris-mediator beter in goede banen geleid worden. Steeds vaker begeleiden we dan ook Verenigingen van Eingenaren (VvE’s) om een verschil in interpretatie van ieders rechten en plichten op te helderen.

Vooral bij kleine VvE’s blijkt niet altijd alles goed op papier gezet te zijn, wat uiteraard voor verwarring zorgt. Conflicten gaan dan ook vaak over de uitleg van de gemaakte afspraken en de persoonlijke belangen van de eigenaars.

Laatst kwam de voltallige VvE uit een van de leukste buurten in Den Haag naar ons kantoor. In hun splitsingsreglement staat dat alle onderhoudskosten aan de buitengevels en gemeenschappelijke delen kosten voor de VvE zijn. Al jaren echter onderhoudt iedereen zijn eigen kozijnen en balkon. Het is een stilzwijgende afspraak die langzaam zo gegroeid is, maar nooit in de splitsingsakte is aangepast.

Bij een van de woningen is nu achterstallig onderhoud ontstaan. Zo erg zelfs dat de gemeente de VvE verplicht actie te ondernemen omdat er anders een dwangsom wordt opgelegd. Tijdens de mediation beroept de eigenaar met achterstallig onderhoud zich op de splitsingsakte. Daarin staat immers dat alle kosten gemeenschappelijk zijn.

De notaris-mediator bekijkt de verschillende standpunten met alle eigenaars en bespreekt de mogelijke juridische gevolgen daarvan. Uiteindelijk is iedereen het ermee eens dat achterstallig onderhoud de waarde van alle appartementen naar beneden haalt, zoals de gemeente ook al aangaf.

Na slechts een paar sessies met de notaris-mediator besluiten de partijen de splitsingsakte te wijzigen. De eigenaar met het achterstallige onderhoud zorgt zelf dat een en ander weer hersteld wordt en er worden meteen ook betere afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het gezamenlijk sparen voor groot onderhoud. Zo worden vergelijkbare conflicten in de toekomst voorkomen.

Het bovenstaande klinkt misschien als een simpele burenruzie. Toch komen er juist bij dit soort conflicten veel juridische haken en ogen kijken over onder meer aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. Zaken waar u zeker niet over wilt steggelen met uw buren!

Bekijk daarom samen met uw VvE eens of uw splitsingsakte en het huishoudelijk reglement nog actueel zijn. Hebben jullie afwijkende afspraken die nog niet officieel zijn vastgelegd? Zijn er stilzwijgende afspraken die nog niet op papier staan? Door een onafhankelijke notaris-mediator al uw VvE-vragen voor te leggen, weet u zeker dat de afspraken die u samen met uw buren maakt juridisch geldig en in ieders belang zijn!