Berichten

Meer woningen beschikbaar voor de gewone Hagenaar of Scheveninger

Ook het nieuwe kabinet wil de woningcrisis aanpakken. Hoe ze dat gaat doen, moet nog blijken, maar de verwachtingen zijn hooggespannen. Duidelijk is in ieder geval dat de vrije schenking van ruim € 100.000 (de jubelton) nog even mag blijven. Maar ook de opkoopbescherming zal een behoorlijke invloed op de markt hebben.

Moeilijke markt

Er zijn al veel te lang veel te weinig woningen beschikbaar. Er is ook nagenoeg geen doorstroming. Ouderen gaan niet per se kleiner wonen als de kinderen uit huis zijn en maken zo dus niet direct ruimte voor een jong gezin bijvoorbeeld. Er zijn voor ouderen dan ook  weinig geschikte woningen beschikbaar. Starters hebben bovendien moeite financieel een voet tussen de gewenste deur te krijgen. Er wordt nog steeds flink overboden en er moet een aanzienlijke hoeveelheid eigen geld op tafel gelegd worden om überhaupt in aanmerking te komen voor een hypotheeklening.

Opkopers

En dan zijn er nog de opkopers. De beleggers en de investeerders. Een groepje mensen met geld die een huis opkopen, mooi opknappen en dan de verbouwde woning ook weer snel in de verhuur doen. De gevraagde huur is voor dergelijke woningen vaak hoger dan Jan met de pet zich kan veroorloven.

Eerlijker verdelen

Om te proberen de huizenmarkt wat eerlijker te verdelen, geldt per 1 maart aanstaande de opkoopbescherming. Als een gemeente daarvoor kiest ten minste. In wijken waar niet genoeg betaalbare huizen beschikbaar zijn en in buurten waar de leefbaarheid wat in het gedrang kwam door de vele beleggers, is de opkoopbescherming nu in veel steden van kracht. Den Haag kiest ervoor de opkoopbescherming te laten gelden voor alle woningen met een WOZ-waarde tot en met € 355.000 met de hoop dat de woningmarkt wat eerlijker wordt. Die huizen mogen alleen verkocht worden aan een eigenaar die er ook daadwerkelijk zelf gaat wonen.

Opkoopbescherming

Eén derde van alle beschikbare huizen kwam de afgelopen jaren in handen van investeerders. Door de opkoopbescherming zouden starters, doorstromers en mensen met een laag tot middelhoog inkomen weer meer kansen moeten hebben op de woningmarkt. En met deze maatregel blijft het aanbod huizen ook beschikbaar voor de mensen die hier al jaren wonen en werken.

Natuurlijk zijn er een paar uitzonderingen

Verhuur – met een vergunning – is nog wel mogelijk als aan directe familieleden wordt verhuurd, als u als eigenaar lang op reis gaat bijvoorbeeld of als de woning duidelijk aan een bedrijfspand is verbonden.

De jubelton

Tot 2024 kunnen ouders hun kinderen nog helpen bij die eerste stappen op de huizenmarkt door middel van de jubelton. Eenmalig kan een bedrag van € 106.671 belastingvrij geschonken worden aan een volwassen kind tot 40 jaar als dat bedrag voor de aankoop, de verbouw of de afkoop van de erfpacht gebruikt wordt.

Houd dan wel in de gaten dat u uw schenkingen goed vastlegt. U wilt immers geen scheuren in de relaties van uw kinderen veroorzaken. Dan liever een scheur in de muur die met een jubelton is te verhelpen.

Dag van de Mantelzorg

10 november: Een dag voor onze onzichtbare helden

Een op de drie Nederlanders van 16 jaar en ouder geeft mantelzorg aan iemand uit hun directe omgeving. Toch worden de meeste taken vaak niet door anderen gezien of erkend als zorgtaak. Een op de drie. De kans dat u een mantelzorger kent of bent is daarmee groot. Tijd dus om alle mantelzorgers even in het zonnetje te zetten.

Een mantelzorger zorgt langere tijd intensief en gratis voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon in zijn of haar sociale netwerk. Vaak gaat het om een ouder of een kind, maar het kan natuurlijk ook die lieve buurvouw zijn. De zorg voor een ander kan enorm veel voldoening geven en tegelijkertijd erg belastend zijn. Het vraagt immers tijd en energie die iemand maar een keer kan inzetten.

Op de Dag van de Mantelzorg zijn er landelijk veel initiatieven om de waardering voor alle, vaak onopgemerkte, zorgtaken die door zoveel lieve mensen worden opgepakt te laten blijken. Ook de gemeente Den Haag deelt pluimen uit die u kunt inwisselen voor cadeaus of kortingen. Bovendien steunt de gemeente mantelzorgers waar mogelijk met informatie en advies.

Ontvangt u mantelzorg van iemand?

Dan is 10 november aanstaande wellicht een mooie dag om uw waardering te laten blijken. Behalve een knuffel of een kus worden veel mensen al blij van kleine attenties. Een bosje bloemen. Lekkere chocola. Een lief kaartje.

Testament en legaat

Wilt u een iets groter gebaar maken? Dan kunnen wij u helpen. Want u kunt veel betekenen voor die lieve mantelzorger door hem of haar bijvoorbeeld in uw testament aan te wijzen als begunstigde. Of door iets na te laten dat speciaal voor uw mantelzorger is. Een meubelstuk. Een sieraad. Wat geld of zelfs het huis. Iemand die zo’n legaat ontvangt heeft uitsluitend recht op de door u specifiek aangewezen bezittingen uit uw erfenis.

Levenstestament

U helpt uw mantelzorger ook door in uw levenstestament duidelijk aan te geven wat uw wensen zijn met betrekking tot uw zorg en de afhandeling van de lopende zaken thuis. Duidelijkheid over wat u wel en niet wilt, geeft iedereen rust en voorkomt vervelende situaties.

Schenking

Natuurlijk kunt u uw mantelzorger ook helpen met een schenking. U kunt in 2021 tot € 3244 belastingvrij schenken. Als u wat meer te besteden heeft, kunt u uw mantelzorger misschien zelfs helpen met de aankoop of de verbouwing van een huis. Dat mag belastingvrij dit jaar tot maar liefst € 105.302.

Aandacht

Natuurlijk is een grote financiële gift niet voor iedereen haalbaar. En gelukkig worden de meeste mensen nog steeds het blijst van iets persoonlijks. Iets waaruit blijkt dat u er tijd, aandacht en liefde in hebt gestopt. Er zijn vast wel aardige mensen in uw omgeving die u kunnen helpen met zo’n klein gebaar van waardering. Voor alle grotere uitingen van uw gevoel zijn wij er. Want net als de meeste mantelzorgtaken gaat onze aandacht verder dan de gebruikelijke hulp.

Schenken aan de kinderen makkelijker gemaakt

Het einde van het jaar komt voorzichtig in beeld. Het najaar is niet alleen het regenseizoen, maar gewoonlijk ook de periode waarin ouders gaan nadenken over belastingvrije schenkingen. Hoe kunnen we onze kinderen nu, de komende jaren én na ons overlijden financieel zoveel mogelijk helpen? Een goede vraag.

De meeste ouders doen er alles aan om hun kinderen een goede start in het leven te geven. Ook volwassen kinderen hebben soms nog de steun van hun ouders nodig. Zeker financieel. Er zijn verschillende manieren om dat te realiseren. Door uw kinderen financieel te steunen verkleint u uw vermogen waardoor u minder vermogensbelasting betaalt en zij later minder erfbelasting betalen. Jaarlijks mag een ouder bijvoorbeeld € 6604 belastingvrij schenken aan een kind. (Let op: de belastingvrije voet wordt in 2022 waarschijnlijk wel verlaagd!)

Schenken op papier

Natuurlijk heeft niet elke ouder grote bedragen vrij beschikbaar om weg te geven. Soms zit het vermogen vast in een huis en soms heeft u uw geld nu gewoon zelf hard nodig. Een schenking op papier biedt dan een mooie oplossing. U helpt uw kinderen financieel zonder er zelf direct veel van te merken.

U spreekt af uw kind een bepaald bedrag te schenken, maar leent datzelfde bedrag meteen weer van uw kind. Over uw nu ontstane lening betaalt u uw kind jaarlijks 6% rente. Op papier wordt uw vermogen zo steeds kleiner, waardoor de kinderen later minder erfbelasting betalen. En zij kunnen nu al genieten van de door u betaalde rente.

Zo’n schenking op papier moet jaarlijks met duidelijke afspraken worden vastgelegd in een notariële akte.

In een keer klaar

Een mogelijkheid om het u makkelijker te maken is de repeterende schenking: een schenking die elk jaar wordt herhaald. Om dat te regelen hoeft u slechts één keer naar ons kantoor te komen. Met één bezoek heeft u de schenking aan uw kinderen meteen voor een aantal jaar vastgelegd.

De Belastingdienst zag deze uitgestelde schenkingen als één grote schenking en belastte die dan ook zo. Vijf schenkingen van € 2000 werden beoordeeld als één schenking van € 10.000. Zo werd de besparing voor ouder en kind deels natuurlijk tenietgedaan.

Onlangs echter heeft het Hof Den Bosch beslist dat alle schenkingen, ook als ze allemaal op een dag zijn vastgelegd, als aparte schenkingen moeten worden gezien. En zo kunt u dus weer met één bezoek voor de komende jaren laten vastleggen hoe u uw kind wilt helpen. En zo helpen wij u graag!