Berichten

Meer levenslust door een levenstestament

De kans dat we ziek worden lijkt deze maanden groter dan ooit. De maatschappij ligt al bijna een jaar nagenoeg plat om de meest kwetsbaren in onze samenleving te beschermen. Inmiddels weten we dat het coronavirus niet alleen de zwakkeren, maar ook gezonde (jong)volwassenen genadeloos hard kan treffen. We willen er liever niet aan denken, en toch is juist dat wel verstandig. Door een moment te nemen om naar uw wat als-scenario te kijken, kunt u de angst loslaten en meer genieten van wat nu nog wel kan en mag. Een levenstestament helpt daarbij.

Als er iets onverwachts gebeurt waardoor u (tijdelijk) niet zelf de belangrijke beslissingen kunt nemen, staat uw persoonlijke leven heel even stil. De rest van de wereld draait wel gewoon door en voor hen is het dan van belang te weten wat uw wensen en voorkeuren zijn. Want juist als u door een ziekte als corona of Alzheimer of een ongeluk getroffen wordt, moeten er veel beslissingen genomen worden. Ook dan lopen de dagelijkse verplichtingen immers door. Wie mag uw belangen behartigen bijvoorbeeld en weet hij of zij hoe u in dergelijke moeilijke situaties zou willen handelen?

Een volmacht voor wie u uw wensen toevertrouwt

U kunt volmachten regelen voor iemand die uw financiële verplichtingen ter hand neemt en een voor iemand die uw medische en andere persoonlijke zaken behartigt tijdens die periode dat u dat even niet zelf kunt doen. Met een levenstestament behoudt u zelf de regie over uw leven. U bepaalt wie welke rekeningen namens u mag betalen. Wie er hoe voor de huisdieren zorgt. U laat duidelijk weten welke medische handelingen u wel en niet wenselijk acht. En zo zijn er talloze zaken die de mensen om u heen kunnen helpen u op de meest prettige manier door een vervelende periode heen te helpen. Op een manier zoals u dat wilt.

Zonder levenstestament moet een van uw naasten bewindvoering en mentorschap via de rechtbank aanvragen. Ook heeft hij of zij dan toestemming van een rechter nodig bij uitgaven boven de € 1500. Met een levenstestament kan uw gevolmachtigde zelfstandig, namens u en naar uw wens, beslissingen nemen over uw geld, uw huis en eventuele schenkingen. Nog belangrijker is dat u duidelijk maakt wie uw medisch dossier mag inzien, welke behandelingen u acceptabel vindt en of u wel of niet opgenomen wilt worden in een tehuis bijvoorbeeld.

Teken vandaag voor morgen

1 maart is de aftrap voor de online campagne van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie om het levenstestament onder uw aandacht te brengen: Teken vandaag voor morgen. Want als u vandaag alles goed regelt, kunt u vanaf morgen weer onbezorgd genieten van al het moois dat het leven u nu biedt. Ook ons team zit voor u klaar en beantwoordt graag al uw vragen. Zo hopen wij ook uw levenslust weer aan te wakkeren. Er is toch niets gezonder voor een mens dan een leven dat met plezier geleefd wordt?

Wat als u niet meer over uw leven kunt beslissen?

Nog te vaak zien wij kwetsbare mensen naar wie niet goed geluisterd wordt. Wie in een situatie terechtkomt waardoor hij (misschien tijdelijk) niet in staat is de juiste beslissingen te nemen of belangrijke zaken af te handelen, wordt al snel niet meer als individu gezien. Wij vinden het belangrijk dat u weet dat u in alle fasen van uw leven en in alle denkbare situaties de regie over uw leven kunt behouden met een levenstestament.

Stelt u zich eens voor dat u te maken krijgt met Alzheimer, enorme schulden of zelfs een verslaving en vreemden beslissingen over uw leven nemen die u nooit zelf gemaakt zou hebben. Stelt u zich eens voor dat u in een verzorgingstehuis wordt opgenomen waar onbekenden over uw leven en welzijn beslissen zonder rekening te houden met uw persoonlijkheid of verleden. U kunt dat voorkomen door in een levenstestament op te nemen wie er in een dergelijke situatie op welke manier voor u mag zorgen.

Als een volwassene door een geestelijke of een lichamelijke (tijdelijke) beperking niet meer de beste beslissingen voor zijn welzijn kan nemen, zijn er drie mogelijkheden: er wordt een mentor, een bewindvoerder of een curator aangesteld door de rechter.

Verzorging

Een mentor wordt aangesteld als u door een geestelijke of lichamelijke belemmering niet meer kunt beslissen over uw persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Het gaat hier om alle niet-financiële zaken. De mentor treedt ook op als adviseur en bemiddelaar tussen u en de behandelaars. Vooral voor mensen die dementeren bijvoorbeeld is het fijn om een vertrouwd iemand als mentor naast zich te hebben.

Financiën

Een bewindvoerder wordt aangesteld als u uw financiën niet goed kunt beheren. U mag niet meer over uw goederen en vermogen beslissen, maar blijft wel handelsbekwaam. Als u geen kinderen heeft of niets heeft vastgelegd, kan een professionele bewindvoerder worden aangesteld. Dat is een zakelijk bedrijf dat u niet kent en soms niet eens in uw omgeving gevestigd is. Zo’n onpersoonlijke benadering vergroot de kans op vereenzaming en ongenoegen.

Vertrouwen

Een curator wordt aangesteld als u niet meer over uw financiële én persoonlijke zaken kunt beslissen. U bent dan niet meer handelsbekwaam. De curator moet u en uw vermogen beschermen en misbruik van uw kwetsbare situatie voorkomen. Vertrouwt u dat liever een bekende of een onbekende toe?

Levenstestament

We hopen natuurlijk dat u lang in goede gezondheid zult leven. We hopen ook dat u nu alvast uw wensen voor later vastlegt, van de verzorging van de kat tot welke medische behandelingen gewenst zijn en welke niet, zodat er altijd op een prettige en persoonlijke manier voor u gezorgd zal worden. Alles conform uw wensen!

Wilt u voorkomen dat een rechter beslist wie straks uw financiën gaat regelen en wie met de dokter praat? Maak dan een levenstestament!