Het samengestelde gezin

Als notaris ben je nauw betrokken bij iemands gezinsleven. Een samengesteld gezin bijvoorbeeld heeft te maken met veel familieleden en een nieuwe gezinsdynamiek en heeft dus meer behoefte aan duidelijke afspraken en een eerlijke verdeling van tijd en geld. Daar zijn, in goed overleg, prima afspraken over te maken. Het (stief)ouderschapsplan speelt daarin een belangrijke rol, maar het allerbelangrijkst is natuurlijk de steun die een kind moet krijgen om te wennen aan zijn nieuwe positie in het gezin.

Andy en Merel staan aan het hoofd van zo’n nieuw gezin. Ze hebben hun relatie rustig opgebouwd, zodat de kinderen voldoende tijd hadden om aan elkaar en de nieuwe partner van hun ouder te wennen. Sinds kort wonen zij samen en dat gaat – op een sporadische woedeaanval van een van de kinderen na – verrassend goed. Andy en Merel hebben duidelijke huisafspraken gemaakt, maar voeden elkaars kinderen niet op.

Nu ze samenwonen, vragen ze zich af hoe ze alles het beste kunnen regelen. “Stel dat wij samen nog een kind krijgen,” begint Merel blozend. Ze maakt haar zin niet af. Het is duidelijk dat zij er alles aan willen doen om ervoor te zorgen dat alle kinderen altijd met elkaar in contact kunnen blijven, wat de toekomst ook voor dit gezin in petto heeft.

Het contact tussen de stiefkinderen en -ouders is sowieso een belangrijk bespreekpunt. Dat nemen we daarom mee in het nieuwe stiefouderschapsplan. Want mocht de relatie tussen Andy en Merel ooit uitgaan, dan willen zij de band die zij nu met de kinderen hebben wel behouden.

Daarnaast moeten de afspraken met beide ex-partners natuurlijk worden nagekomen. Tegelijkertijd moeten die afspraken ook aansluiten op de afspraken van hun nieuwe gezin. “Kun je het bezoekrecht van de ouders van je ex-partner regelen?” vragen ze. Vooral Andy vindt dat alle opa’s en oma’s zich welkom moeten voelen bij hen thuis. Merel en Andy denken aan mediation om samen met hun ex-partners alles rondom de opvoeding van de kinderen goed vast te leggen.

Hoe voeden we onze kinderen op? Hoe informeren we elkaar over belangrijke zaken, zoals schoolprestaties en gezondheid? Hoe gaan we om met bijzondere dagen, zoals kerst of een verjaardag? Het wordt een uitgebreid plan!

“Het gaat best goed,” zeggen ze trots. Toch blijft het belangrijk om heldere afspraken op papier te zetten. Voor henzelf, voor hun (toekomstige) kinderen en voor hun ex-partners en alle opa’s en oma’s. Zo weet iedereen waar hij aan toe is en kunnen onredelijke eisen snel van tafel geveegd worden. Want met dit grote gezin hebben Merel en Andy geen ruimte meer voor onnodige ruis. Tevreden gaan zij weer naar huis met een afspraak voor de mediation en een goede opzet voor het stiefouderschapsplan.

En wat kunnen we voor u doen?

 

Als notaris en registermediator komen wij veel verschillende mensen tegen die vaak in eenzelfde situatie zitten. Uiteraard zijn de situaties die wij beschrijven geanonimiseerd en opgebouwd uit alle verschillende ontmoetingen. Maar wij hopen dat mensen zich herkennen in onze verhalen en realiseren dat er ook voor hun situatie praktische oplossingen zijn.