Het samengestelde gezin

Als notaris ben je nauw betrokken bij iemands gezinsleven. Een samengesteld gezin bijvoorbeeld heeft te maken met veel familieleden en een nieuwe gezinsdynamiek en heeft dus meer behoefte aan duidelijke afspraken en een eerlijke verdeling van tijd en geld. Daar zijn, in goed overleg, prima afspraken over te maken. Het (stief)ouderschapsplan speelt daarin een belangrijke rol, maar het allerbelangrijkst is natuurlijk de steun die een kind moet krijgen om te wennen aan zijn nieuwe positie in het gezin.

Andy en Merel staan aan het hoofd van zo’n nieuw gezin. Ze hebben hun relatie rustig opgebouwd, zodat de kinderen voldoende tijd hadden om aan elkaar en de nieuwe partner van hun ouder te wennen. Sinds kort wonen zij samen en dat gaat – op een sporadische woedeaanval van een van de kinderen na – verrassend goed. Andy en Merel hebben duidelijke huisafspraken gemaakt, maar voeden elkaars kinderen niet op.

Nu ze samenwonen, vragen ze zich af hoe ze alles het beste kunnen regelen. “Stel dat wij samen nog een kind krijgen,” begint Merel blozend. Ze maakt haar zin niet af. Het is duidelijk dat zij er alles aan willen doen om ervoor te zorgen dat alle kinderen altijd met elkaar in contact kunnen blijven, wat de toekomst ook voor dit gezin in petto heeft.

Het contact tussen de stiefkinderen en -ouders is sowieso een belangrijk bespreekpunt. Dat nemen we daarom mee in het nieuwe stiefouderschapsplan. Want mocht de relatie tussen Andy en Merel ooit uitgaan, dan willen zij de band die zij nu met de kinderen hebben wel behouden.

Daarnaast moeten de afspraken met beide ex-partners natuurlijk worden nagekomen. Tegelijkertijd moeten die afspraken ook aansluiten op de afspraken van hun nieuwe gezin. “Kun je het bezoekrecht van de ouders van je ex-partner regelen?” vragen ze. Vooral Andy vindt dat alle opa’s en oma’s zich welkom moeten voelen bij hen thuis. Merel en Andy denken aan mediation om samen met hun ex-partners alles rondom de opvoeding van de kinderen goed vast te leggen.

Hoe voeden we onze kinderen op? Hoe informeren we elkaar over belangrijke zaken, zoals schoolprestaties en gezondheid? Hoe gaan we om met bijzondere dagen, zoals kerst of een verjaardag? Het wordt een uitgebreid plan!

“Het gaat best goed,” zeggen ze trots. Toch blijft het belangrijk om heldere afspraken op papier te zetten. Voor henzelf, voor hun (toekomstige) kinderen en voor hun ex-partners en alle opa’s en oma’s. Zo weet iedereen waar hij aan toe is en kunnen onredelijke eisen snel van tafel geveegd worden. Want met dit grote gezin hebben Merel en Andy geen ruimte meer voor onnodige ruis. Tevreden gaan zij weer naar huis met een afspraak voor de mediation en een goede opzet voor het stiefouderschapsplan.

En wat kunnen we voor u doen?

 

Als notaris en registermediator komen wij veel verschillende mensen tegen die vaak in eenzelfde situatie zitten. Uiteraard zijn de situaties die wij beschrijven geanonimiseerd en opgebouwd uit alle verschillende ontmoetingen. Maar wij hopen dat mensen zich herkennen in onze verhalen en realiseren dat er ook voor hun situatie praktische oplossingen zijn.

Beste Geschrokken Man,

Er zijn niet veel mensen die zo’n grote, stoere man als jij kunnen laten schrikken. Maar mij is het gelukt, hè? En dat spijt me. Gelukkig kan ik je wel verder helpen!

Je vertelde over het appartement dat je nu wilt verkopen. Veertien jaar geleden kocht je het op basis van je eerste salaris. Het is een mooi appartement met twee slaapkamers en zelfs een ruime tuin. Bovendien staat het in een leuke, gewilde buurt.

Kort na de eenvoudige verbouwing ontmoette je een leuke vrouw. Ze kwam bij je wonen en jullie trouwden zonder er lang over na te denken in gemeenschap van goederen. Dat kon snel en gratis, gewoon op een maandagochtend. De relatie was prima, maar niet echt spannend. En jullie bleken niet zo goed bij elkaar te passen als jullie gedacht hadden. Na een jaar gingen jullie dan ook in goed overleg uit elkaar. Zonder ruzie over spullen verliet zij het appartement, want dat was tenslotte van jou. Soms hadden jullie nog wel contact, maar met het verstrijken van de tijd werd dat steeds minder.

Bijna drie jaar geleden ontmoette je je huidige vriendin. Ook zij kwam in jouw appartement wonen. Maar aan trouwen wilde je niet meer denken. Jullie zijn gelukkig samen, zeker na de geboorte van de tweeling. Al werd het appartement met al die spullen en het speelgoed voor de kinderen al snel te klein. En daarom gingen jullie op zoek naar een leuke eengezinswoning.

Enthousiast liet je me een foto zien. Het is een mooi nieuwbouwhuis vlak bij je werk en de crèche. Jullie hadden bovendien ontzettend veel geluk dat er snel een goed bod op jouw appartement werd uitgebracht, zodat jullie niet lang met dubbele lasten opgezadeld zouden zitten. En nu wil je eigenlijk ook wel weer trouwen.

Ik vroeg je naar het echtscheidingsconvenant van jou en je eerste vrouw. En of jullie een akte hadden getekend waardoor het appartement weer op jouw naam is gezet. Je begreep niet waarom ik die informatie wilde hebben. Het was toch jouw huis? Jij hebt altijd alles betaald, het staat op jouw naam in het kadaster, de aanslagen komen op jouw naam binnen en je ex-vrouw heeft er niet eens zo lang gewoond! Wat heeft zij met de verkoop van jouw appartement te maken, vroeg je je hardop af.

En toen kwam het moment waarop ik je liet schrikken. Ik legde je uit dat doordat jij en je ex-vrouw in gemeenschap van goederen waren getrouwd al jullie bezittingen gemeenschappelijk eigendom zijn geworden. Inclusief jouw leuke appartement. Bij notariële akte moet in geval van een koopwoning dan vastgelegd worden wie waar recht op heeft. Als het alleen maar spulletjes betreft hoeft dat natuurlijk niet. Maar misschien heeft zij wel recht op een deel van de overwaarde.

Dat vond je niet leuk om te horen. Maar ik merk in de praktijk vaak dat mensen de notariële akte vergeten bij de verdeling na een scheiding. Ze denken er simpelweg niet aan. En als een boze ex-partner dan weigert mee te werken, kan het dus zomaar zo zijn dat je het geld dat je voor een nieuwe keuken had bestemd aan haar moet betalen.

Gelukkig hadden we jouw ex-vrouw snel getraceerd. De advocaat van haar nieuwe man heeft nog even geprobeerd om uit te zoeken waar zij precies recht op heeft. Maar zij besloot al snel mee te werken aan de verkoop van het appartement zonder het voor jou al te lastig te maken.

Het liep dus allemaal met een sisser af. Maar je hebt er wel van geleerd. Voor je binnenkort met de moeder van je kinderen trouwt, wil je wel huwelijkse voorwaarden opstellen. Laten we daarom snel weer bij elkaar komen, zodat jij en je gezin een onbezorgde toekomst tegemoet kunnen gaan in jullie nieuwe huis!

Ik wens jullie alle goeds!

 

Tot snel, Daniëlle van Iperen

 

toegevoegd notaris

Ellens & Lentze, notariaat en mediation

 

Als toegevoegd notaris bij Ellens & Lentze, notariaat en mediation, kom ik veel verschillende mensen tegen. Verschillende mensen die vaak in eenzelfde situatie zitten. Uiteraard zijn de situaties die ik in deze brieven beschrijf geanonimiseerd en opgebouwd uit alle verschillende ontmoetingen. Maar ik hoop dat mensen zich in mijn brieven herkennen en zich realiseren dat er ook voor hun situatie praktische oplossingen zijn. U kunt altijd contact opnemen om uw situatie persoonlijk met mij te bespreken.