zwanger papa mama baby voogdij testament

De roze wolk

De vele lockdowns hebben niet alleen voor onrust over onze toekomst gezorgd.  Tijdens de lockdowns hebben we en masse onze aandacht weer wat meer op onszelf en onze geliefden gericht. En in veel gevallen heeft dat goed uitgepakt, gezien de enorme babyboom die nu aan de gang is. De “coronababy’s” die net ter wereld zijn gekomen of binnenkort geboren worden, herinneren ons eraan dat we wat vaker oprechte aandacht voor elkaar moeten hebben.

Geluk, hoop en liefde

Veel van jullie zitten dan ook op een roze wolk. Misschien was dit kind er zonder alle coronamaatregelen, waardoor jullie niet buitenshuis konden werken, niet geweest. Misschien niet met deze partner, omdat jullie elkaar nog niet zo heel erg lang kennen. Het doet er niet toe, want zie jullie nu eens! Als jong gezin, genietend van een frisse start, vol goede hoop! Al deze baby’s luiden een liefdevolle zomer in. Een zomer waarin we, wat er ook gebeurt, blijvend herinnerd worden aan het belang van echt contact.

Natuurlijk helpen we jullie graag om alles goed te regelen voor het gezin. Als jullie bijzondere wensen of vragen hebben, is het wel verstandig even een afspraak te maken. Of als jullie nog geen geregistreerd partnerschap hebben en niet getrouwd zijn. Maar veel kunnen jullie ook zelf regelen.

Doe het zelf

Vergeet dus niet een paar praktische zaken te regelen, zodat jullie roze wolk lekker blijft drijven. De erkenning van het ongeboren kind bijvoorbeeld. De vader kan het kind bij de burgerlijke stand van de gemeente erkennen. Pas daarna wordt hij als ouder van het kind gezien door de wet. De erkenning regelt de juridische band tussen vader en kind. De vader is nu verplicht het kind te onderhouden tot zijn of haar achttiende levensjaar en het kind wordt zijn erfgenaam.

Om ook het gezag te krijgen, moeten vader en moeder samen een aanvraag indienen via rechtspraak.nl. Het gezag verplicht u uw kind te verzorgen en op te voeden en betekent dat u hem of haar wettelijk mag vertegenwoordigen.

En nu jullie toch bezig zijn alles zo goed mogelijk te regelen voor jullie kind: bespreek samen wie jullie als voogd aanwijzen. Wie mag voor jullie kind zorgen als jullie dat niet meer zelf kunnen? Is er niets geregeld? Dan wijst de rechtbank een voogd aan. Wilt u voorkomen dat er getouwtrek ontstaat rondom de voogdij of hebben jullie specifieke wensen en instructies voor de voogd? Laat die dan zorgvuldig vastleggen in een testament!

Doe het samen

Veel is ook in een keer te regelen door een geregistreerd partnerschap of huwelijk aan te gaan. We zien dat veel uitgestelde huwelijken deze zomer toch eindelijk gevierd gaan worden. Het is maar een idee…

Als alle belangrijke, praktische en juridische zaken goed geregeld zijn, is het weer tijd om te genieten van alle mooie dingen in jullie leven. Vier de liefde. Vier het nieuwe leven. Vier de vrijheid. En net als voor de wereld buiten jullie roze wolk geldt: geniet, wees verstandig en blijf voorzichtig!