De notaris als detective

Iedereen heeft iets na te laten. Ook als u geen juwelencollecties en riante villa’s hebt verzameld gedurende uw leven, bezit u altijd meer dan u nu misschien verwacht. Het is onze taak te onderzoeken wie recht heeft op uw postzegelverzameling of wie oma’s oude jurken naar de kringloop mag brengen. Ook mag u van ons verwachten dat wij u goed informeren over de keuzes die u maakt en wat er gebeurt als u géén keuzes maakt.

Als iemand overlijdt, zonder kind of partner, wie heeft er dan recht op de nalatenschap? Ook al is de nalatenschap klein, als niemand iets doet, vervallen het geld en de goederen aan de staat. Als notaris doen wij vaak een erfgenamenonderzoek. We duiken iemands stamboom in en ontdekken zo soms ontzettend interessante familiegeschiedenissen.

Van iemand zonder partner of kinderen erven de ouders. Als zij er niet meer zijn gaan we op zoek naar broers en zussen. Daarna kijken we naar grootouders, hun kinderen en kleinkinderen en weer een tak hoger naar de overgrootouders en hun afstammelingen. Zo gaan we tot en met de zesde graad omhoog in iemands stamboom. Tot we erfgenamen vinden. En hoe boeiend zo’n erfgenamenonderzoek ook is, want het schetst een mooi beeld van het leven door de eeuwen heen, de tijd en de kosten die ermee gepaard gaan, zijn schrikbarend.

Stel dat u, ongetrouwd en zonder kinderen, wel heel actief bent geweest in een sportvereniging of voor een bijzonder goed doel. Had het geld, dat na uw overlijden aan uw erfgenamenonderzoek is uitgegeven, dan niet beter aan uw favoriete club gegeven kunnen worden?

Stel dat die lieve neef die al jaren voor u zorgt en die geregeld met u klaverjast opeens minder erft dan een tot nu toe onbekende achterachternicht, gewoon omdat zij een takje dichter bij u in de stamboom staat dan uw neef.

En stel dat we überhaupt geen erfgenamen kunnen vinden of dat uw enige erfgenaam in Venezuela woont en we geen geld kunnen overmaken. Dan worden uw tegoeden in de staatskas gestort. Zou u dat erg vinden?

Als onverhoopt blijkt dat uw nalatenschap groter is dan u dacht toen u besloot geen testament op te maken, kan het zo zijn dat zogenoemde erfenisjagers ermee aan de haal gaan. Zij doen dan het spannende detectivewerk om uw erfgenamen te achterhalen in ruil voor een percentage van de erfenis. Werk waar vooral zijzelf, de staat en een verdwaalde fictieauteur beter van worden.

U kunt zo’n versplintering van uw nalatenschap natuurlijk gemakkelijk voorkomen door een testament op te maken. Maak zelf uw keuzes en leg uw wensen vast.

Wie gunt u wat? Wie vertrouwt u met uw goederen en papieren? Als u geen puzzelstukje in een spannende detective wilt worden en zelf de regie neemt, hoe ziet uw beste scenario er dan uit? We onderzoeken het graag samen met u!