Dorothé Mens

klerk onroerend goed

Dorothé heeft jarenlange ervaring als notarisklerk. Uw onroerend goed dossier is bij haar in deskundige handen. Maar wist u dat ze ook de nodige kennis van het familierecht heeft?

E-mail: d.mens@ellenslentze.nl

Telefoon: +31 (0)70 – 310 59 52

Aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (oneven weken)