Ellens en Lentze

070 364 48 30

Mediation – Samen werken aan een oplossing

Mediation is de neutrale bemiddeling tussen twee partijen die samen naar een oplossing toewerken die voor beiden acceptabel is.

Ellens & Lentze heeft twee bevoegde notaris-mediators in dienst, waardoor u zeker weet dat alle gemaakte afspraken ook juridisch haalbaar zijn. Het eerste oriënterende gesprek is altijd met een van de andere medewerkers, zodat u zeker weet dat de mediators onpartijdig het gesprek met u beiden aangaan.

Mediation is niet alleen geschikt bij persoonlijke conflicten, zoals tijdens een scheiding of bij de verdeling van een nalatenschap. Ook bij zakelijke conflicten kan mediation een uitkomst zijn.

Ontdek wat een goed gesprek kan doen!