Ellens en Lentze

070 364 48 30

Voorlopige koopovereenkomst

De koopakte wordt ook vaak de voorlopige koopovereenkomst genoemd, in deze akte hebben de koper en verkoper de afspraken omtrent het kopen van de woning vastgelegd.
Deze overeenkomst is alleen voorlopig omdat er nog ontbindende voorwaarden in kunnen staan. Het is niet zo dat u de koopakte eenvoudig kunt ontbinden. De koper heeft wel het recht om binnen drie dagen na het tekenen van de koopakte deze, zonder opgaaf van reden, te ontbinden (wettelijke bedenktijd).


Makelaar of notaris?

De voorlopige koopovereenkomst wordt meestal opgesteld door de makelaar of een andere bij de koop betrokken adviseur. Maar wist u dat u voor het opmaken van een voorlopige koopovereneenkomst ook bij Ellens & Lentze terecht kunt? En wanneer de koopakte is opgemaakt door de makelaar, kunt de overeenkomst voor dat u deze gaat ondertekenen ook laten controleren door ons. Zo weet u zeker dat alles erin staat.


Koopovereenkomst inschrijven

Na het ondertekenen van de koopakte heeft u de mogelijkheid deze, door de notaris, in te laten schrijven bij het kadaster. Deze inschrijving zou problemen kunnen voorkomen bij verkoper om op de geplande datum de woning over te dragen. Ons advies is om wel van deze mogelijkheid gebruik te maken.