Ellens en Lentze

070 364 48 30

Veiling


Ook bij de aankoop en bij de verkoop van een woning op de veiling speelt de notaris een grote rol.

Een gewone veiling is een vrijwillige openbare verkoop. Executieveilingen komen echter steeds vaker voor. Deze onvrijwillige openbare verkoop is soms nodig om de vorderingen van schuldeisers met de opbrengst te kunnen voldoen.

Ellens & Lentze, notariaat en mediation zal er alles aan doen om een gedwongen verkoop te voorkomen. Mocht de gedwongen verkoop echter toch onvermijdelijk blijken, dan zorgen wij voor een goede begeleiding op het inhoudelijke en persoonlijke vlak.