Ellens en Lentze

070 364 48 30

Erfpacht

Als u een woning koopt met erfpacht bent u wel de eigenaar van de woning, maar niet van de grond waar de woning op staat. U mag de grond gebruiken alsof u de eigenaar bent.
Wanneer u een appartementsrecht koopt met erfpacht dan heeft u samen met de andere eigenaren in de vereniging van eigenaars één recht van erfpacht.

Erfpachtcanon

De voorwaarden voor het gebruik van de grond staan in de akte van erfpacht. U betaalt voor het gebruik een jaarlijkse vergoeding, de canon. U kunt ervoor kiezen de canonbetaling af te kopen. In dat geval bent u een eenmalig bedrag verschuldigd: de afkoopsom.
 

 

Obligatoire overeenkomst

Veel mensen hebben een overeenkomst met de gemeente Den Haag. Het kan zijn dat het erfpachtrecht is verlopen, daarnaast kan er overeengekomen zijn dat dit erfpachtrecht op grond van nieuwe voorwaarden wordt heruitgegeven. Deze overeenkomst dient op moment van heruitgifte echter wel notarieel te worden vastgelegd, dit wordt ook wel de obligatoire overeenkomst (obligo) genoemd.
Let op: een heruitgifte in erfpacht kan betekenen dat overdrachtsbelasting wordt geheven.

Voor een aantal wijken in Den Haag biedt de gemeente de mogelijkheid de erfpacht om te zetten naar volledig eigendom. Hiervoor dient u als erfpachter de “bloot eigendom” van de grond te kopen. Ook dit loopt via een notariële akte.

Uiteraard kunt u met al uw vragen over erfpacht, heruitgifte in erfpacht, canonafkopen of omzetting naar eigendom/koop bloot eigendom bij Ellens & Lentze terecht.