Ellens en Lentze

070 364 48 30

Akte van levering

De leveringsakte (ook wel: transportakte genoemd) wordt opgemaakt op basis van de afspraken die zijn vastgelegd in de koopovereenkomst. De notaris neemt daarin alle bindende voorwaarden op die met de (ver)koop van het huis te maken hebben. 


Eigenaar worden

U wordt niet zomaar eigenaar. Allereerst zal worden gekeken of de verkoper ook daadwerkelijk als eigenaar in het Kadaster staat geregistreerd. Daarnaast zal de notaris ook kijken of u bevoegd bent om te kopen en of u bijvoorbeeld niet onder curatele staat.


Het pand

De notaris onderzoekt of alle gegevens over het pand en het perceel goed zijn beschreven:


Verplichtingen

De notaris gaat ook na of de verkoper en u beiden voldoen aan de verplichtingen die u in de koopovereenkomst op u hebt genomen. Bijvoorbeeld dat de verkoper het huis zonder hypotheek of beslag aan u levert en of de koopsom met bijkomende kosten door uw bank of door u op tijd bij ons op de derdengeldenrekening gestort is.


Eigendomsbewijs

Zodra u de leveringsakte hebt getekend, wordt hiervan een afschrift bij het Kadaster ingeschreven en ontvangt u een officieel eigendomsbewijs. Vanaf dat moment bent u de nieuwe eigenaar.