Ellens en Lentze

070 364 48 30

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictoplossing via bemiddeling door een onaf-hankelijke derde: de mediator.

Mediation: Bemiddeling lost geschillen op

Wie een geschil heeft, wil daar zo snel mogelijk van af. Liever normale, werkbare verhoudingen tussen partijen dan juridische steekspelen. Die laatste monden vaak uit in procedures bij de rechter en kosten veel tijd, energie en geld. Bovendien vormt een vonnis niet altijd een oplossing. Steeds vaker valt daarom de keuze op een andere vorm van conflictoplossing: mediation.

Mediation: Gezamenlijke oplossing

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een op-lossing die voor de betrokken partijen aanvaardbaar is. Maar vaak zien zij, doordat ze in het conflict zijn verwikkeld, die oplossing niet. Hulp van een Mediator kan daarin verandering brengen. De Mediator neemt geen stand-punt in, maar helpt de partijen om een eigen oplossing te vinden. Vaak blijkt dat gezamenlijk een oplossing kan worden bereikt, waarmee alle betrokke-nen tevreden zijn. Vandaar dat steeds meer geschillen opgelost worden door mediation, zowel in persoonlijke als in zakelijke kwesties. Een groot voordeel daarvan is dat partijen de baas blijven over de oplossing van hun geschil en hun relatie niet onnodig wordt beschadigd.

Mediation: De Procedure

Voor mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Partijen kunnen niet worden gedwongen aan het mediationproces mee te doen. De deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding. De partijen stellen zich actief op. De mediator stimuleert hen tot overleg, waarbij niet de formele standpunten maar juist de belangen van partijen centraal staan. Hij begeleidt hen bij het vinden van een oplossing. Bij mediation zijn veel meer creatieve oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure. De uitkomst wordt niet opgelegd door de mediator: de partijen bepalen zelf hoe de oplossing eruit ziet. Dat levert een win-win-situatie op. De uitkomst wordt in een overeenkomst vastgelegd. Daarmee eindigt de mediation.

Mediation bij Ellens & Lentze

Voor mediationgesprekken reserveren wij één tot twee uur tijd.
Om te kunnen scheiden zonder rechter dient u het onderling eens te zijn over de volgende onderwerpen: Indien u hierover vragen heeft, kunnen wij u tijdens onze bespreking hierover nader adviseren.

Indien u kinderen heeft dient u gezamenlijk een ouderschapsplan op te stellen. Tijdens onze bespreking zullen wij u informeren over welke eisen de wet aan een ouderschapsplan stelt.
Wilt u, om de verdeling van uw gemeenschappelijke goederen goed te kunnen vastleggen, de volgende papieren (indien van toepassing) meenemen:

VMSN

Ellens & Lentze, notariaat en mediation is aangesloten bij de Vereniging voor Mediators en Echtscheidingsbemiddelaars Notariaat (VMSN). Deze vereniging verzorgt onder meer cursussen en bijeenkomsten teneinde de vaardigheden van hun leden op peil te houden.