Ellens en Lentze

070 364 48 30

Ouderschapsplan

Heeft u minderjarige kinderen, dan is een ouderschapsplan waarin alle afspraken omtrent de kinderen worden vastgelegd verplicht. In ieder geval legt u vast hoe de zorg- en de opvoedingstaken verdeeld worden en wat de omgangsregeling wordt. Ook afspraken over de alimentatie en de manier waarop de ouders elkaar op de hoogte houden is een punt van aandacht. Maar denkt u ook aan de afspraken over de schoolkeuze en de maximale afstand tussen uw woningen bijvoorbeeld. In het belang van het kind schrijft het ouderschapsplan ook voor dat de ouders het contact met de andere ouder moeten bevorderen.

Een ouderschapsplan maakt onderdeel uit van het zogenaamde echtscheidingsconvenant. Maar niet alleen bij een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap moet u een ouderschapsplan maken. Ook wanneer ongehuwde ouders “uit elkaar gaan” is het van belang een ouderschapsplan op te stellen.