Ellens en Lentze

070 364 48 30

Huwelijkse voorwaarden/ Partnerschapsvoorwaarden

Wanneer u met uw partner in het huwelijk treedt zegt de wet dat alles van u samen is. Bij uw overlijden zijn de helft alle van de bezittingen en schulden automatisch voor uw partner.
De andere helft vormt uw nalatenschap. Bij een scheiding moet u alles gelijk verdelen.

Ook bij een geregistreerd partnerschap zegt de wet dat alles van u samen is. Bij overlijden of scheiden werkt het net zoals bij een huwelijk.

Vastleggen

Mocht u bepaalde bezittingen en schulden apart willen houden, zoals bijvoorbeeld een eigen bedrijf, dan legt u deze wensen vast in huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Tussen huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden zit geen verschil. Ze heten alleen anders. Voor het vastleggen van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden gaat u naar de notaris.

Het is verstandig de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden op te stellen voor uw huwelijk of partnerschap. De voorwaarden worden dan actief op het moment van trouwen of geregistreerd partnerschap.


Wijzigen/opheffen

Uiteraard is het ook mogelijk om huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden te maken als u al gehuwd bent of het geregistreerd partnerschap al bent aangegaan. En de voorwaarden wijzigen of opheffen als u dat wenst kan natuurlijk ook.