Ellens en Lentze

070 364 48 30

Stichting

Een stichting is een rechtspersoon met zijn eigen rechten en verplichtingen en kan worden opgericht door één persoon.

Notariële akte

Voor het oprichten van een stichting is een notariële akte nodig.

Statuten

In de oprichtingsakte worden de statuten van de stichting opgenomen.
De statuten van een stichting leggen het recht binnen de stichting vast. Verder worden hierin de vertegenwoordigingsbevoegdheden van het bestuur geregeld.

In de statuten staat onder meer:

Goed doel

Wanneer we aan een stichting denken, denken we vaak aan een goed doel.
Als de stichting het doel heeft uitkeringen te doen, dan zijn deze uitkeringen beperkt tot het ideële, sociale terrein. Betalingen aan oprichters of bestuurders zijn alleen toegestaan als het een vergoeding betreft voor door hen gemaakte onkosten.

Kamer van Koophandel

Wijzigingen in de statuten moeten altijd in een nieuwe notariële akte worden vastgelegd. Na de oprichting moet de stichting worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Bij de Kamer van Koophandel moeten ook een afschrift van de akte van oprichting en de gegevens van de bestuurders worden neergelegd.

Mocht u vragen hebben of wilt u een stichting oprichten? Ellens & Lentze, helpt u graag verder!