Ellens en Lentze

070 364 48 30

Statutenwijzigingen

Wijzigingen in de statuten van een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een stichting of vereniging kunnen alleen plaatsvinden door middel van een notariële akte van statutenwijziging.

Aandeelhoudersbesluit

Voordat de statuten van een N.V., B.V., een stichting of een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid gewijzigd kunnen worden, dient er eerst een aandeelhoudersbesluit dan wel een bestuursbesluit genomen te worden.

Twee soorten statutenwijzigingen

Er zijn twee verschillende soorten statutenwijzigingen:
Bij een gedeeltelijke statutenwijziging kunt u denken aan een naamswijziging, wijziging van doelomschrijving of wijziging van de statutaire vestigingsplaats.

Sinds enige tijd kunnen ook voor de B.V. of N.V. (net als voor de vereniging en stichting) de wijzigingen van de statuten direct na het nemen van het besluit daartoe worden gepasseerd door de notaris. Na het passeren dient de statutenwijziging zo snel mogelijk geregistreerd te worden bij het Handelsregister.

Ellens en Lentze handelt graag de statutenwijziging van uw bedrijf, verenging of stichting af en denkt daarbij uiteraard graag met u mee.