Ellens en Lentze

070 364 48 30

Fusie en splitsing van uw vennootschap

Fusie en splitsing van uw vennootschap

Bij een fusie gaan twee of meer rechtspersonen in elkaar op en ontstaat er een gewijzigde of geheel nieuwe rechtspersoon met gewijzigde of nieuwe statuten.
Bij splitsing wordt er een gedeelte van het vermogen van een rechtspersoon of het gehele vermogen daarvan aangewend tot het oprichten van een of meerdere nieuwe rechtspersonen.

In beide gevallen gaan de vermogens(bestanddelen) over onder algemene titel zodat er verder geen rechtshandelingen meer nodig zijn richting derden om de gevolgen ervan te laten intreden.

Fusie kan makkelijk zijn as men bijvoorbeeld een nieuwe stichting wil oprichten er twee stichtingen zijn waar men niets meer mee doet. Om in dat geval de soms zeer lange opheffing en vereffening (minimaal 2 maanden) te ontgaan kan men het middel van de fusie gebruiken.

Splitsing kan een simpele manier zijn om tot fiscaal vriendelijke bedrijfsovername/overdracht over te gaan zonder bijvoorbeeld het eigen pensioen dat in uw holding zit aan te tasten. In combinatie met de nieuwe flex B.V. waar men nog slechts 1 eurocent startkapitaal nodig heeft kan hiermee op een snelle manier het gewenste resultaat worden bereikt.

In beide gevallen (fusie en splitsing) dient er een voorstel te worden gemaakt dat vervolgens bij het handelsregister wordt gedeponeerd en van welke indepotname een advertentie in een landelijk dagblad dient te worden geplaatst. Daarnaast dient de rechter een verklaring af te geven dat na een maand na de indepotname er geen verzet is gedaan door schuldeisers.

Bij deze gehele procedure begeleid Ellens & Lentze u graag, uiteraard in goed overleg met uw accountant en belastingadviseur.