Ellens en Lentze

070 364 48 30

Aandelenoverdracht

Er bestaan twee soorten aandelen:

Aandeel op naam overdragen

Wanneer u een aandeel op naam, van een niet beursgenoteerde vennootschap, wilt overdragen is een notariële akte vereist.
In de wet staat bepaald wat in deze akte moet worden vermeld:

Aandeelhouder

De verkrijger van de aandelen wordt door de notariële akte van levering aandeelhouder. Maar pas nadat de vennootschap de levering heeft erkend of de akte van levering aan de vennootschap is betekend, kan de aandeelhouder de verbonden rechten uitoefenen.

Aandeelhoudersregister

Bij een aandelenoverdracht geldt voor de notaris een onderzoeksplicht. Hij moet nagaan en in de akte vermelden op welke wijze de verkoper de aandelen heeft verkregen. Elke overdracht van aandelen moet in het aandeelhoudersregister worden aangetekend. Wanneer door een overdracht alle aandelen worden gehouden door één aandeelhouder dient hiervan opgave te worden gedaan aan het handelsregister.

Bent u van plan uw aandelen over te dragen? Ellens & Lentze denkt graag met u mee!