Ellens en Lentze

070 364 48 30

mailing OR Afsplitsing?

Vennootschap afsplitsen?


Inmiddels is het eind mei. Zoals u weet dienen eventuele splitsingsvoorstellen voor eind juni bij de Kamer van Koophandel te worden gedeponeerd om nog gebruik te kunnen maken van de eindbalans van boekjaar 2012.
Hiermee kunt u voorkomen dat u extra kosten moet maken doordat er een tussentijdse balans moet worden opgesteld.

Daarom vragen wij u hierbij om ons, wanneer u hier nog gebruik van wilt maken, de benodigde documenten op korte termijn aan te leveren. Indien gewenst kunnen wij u (in overleg met uw accountant of boekhouder) uiteraard ook van dienst zijn met het opstellen van het splitsingsvoorstel.

In het geval u een dergelijke zaak aan ons kantoor wilt/kunt aanleveren zijn deze uiteraard altijd welkom, echter is mijn verzoek dat tijdig te doen in verband met het vermijden van de drukte aan het einde van deze maand.

Met vriendelijke groet,

Marten van der Loo
namens de afdeling ondernemingsrecht van notariskantoor Ellens & Lentze