Ellens en Lentze

070 364 48 30

Schenken, geven en helpen

▶ maandag 16 maart 2015 | categorie: Nalaten
Hoe oud onze kinderen ook zijn, we blijven voor hen zorgen. Vroeger was dat gemakkelijker. Met een ijsje en een pleister was al veel snel opgelost. Maar volwassen kinderen vragen om heel andere steun. Want ook al bouwen ze hun eigen leven op met anderen, de verfrissende aandacht van hun ouders en een financiële pleister zo nu en dan blijven welkom.

Nog steeds een halve ton
wie krijgt de schenking? Schenkingsvrijstelling in 2015 Enkele voorwaarden
Kind € 5277 jaarlijks Niet in combinatie met de verhoogde vrijstelling.
Kind € 25.322 tot € 52.752 eenmalig Voor kinderen tussen de 18-40, of met een partner onder de 40 jaar. De schenking moet aan een woning of aan een dure studie worden besteed. Er is niet eerder gebruikgemaakt van de verruimde vrijstelling
Kind € 25.322 eenmalig Voor kinderen tussen de 18-40.
Kind € 25.322 eenmalig U heeft eerder gebruik gemaakt van de eenmalige vrijstelling, maar mag dit bedrag inzetten als het gebruikt wordt voor een woning of een studie.
Derden € 2.111 jaarlijks Geen voorwaarden.


De schenkingsvrijstelling die tot het begin van dit jaar verruimd was tot € 100.000 is nu weer terug op het oude niveau. Dat betekent dat u uw kinderen tussen de 18 en 40 jaar nog steeds eenmalig tot € 52.752 kunt schenken om hen bij de aankoop of de verbouwing van hun woning te helpen. Of om bij te dragen aan een dure studie. Zelfs als uw kind ouder is dan 40 jaar maar hun geregistreerde partner of echtgenoot nog niet kunt u van deze vrijstelling gebruikmaken!

Helemaal vrij besteedbaar is de eenmalige schenkingsvrijstelling van € 25.322. Toegegeven, het gaat niet meer om tonnen. Maar het zijn nog steeds aanzienlijke bedragen. Bedragen waarmee u uw kinderen enorm kunt helpen. Want of uw zoon nu piloot wil worden, of dat uw dochter haar huis nodig moet isoleren, hulp van ouders blijft soms gewoon nodig.

Deze grote bedragen mag u aan uw kinderen schenken als u vorig jaar geen gebruik heeft gemaakt van de tijdelijke vrijstelling van € 100.000 of eerder van de eenmalig verhoogde vrijstelling. Toch kunt u ook als u al eerder gebruik heeft gemaakt van die eenmalige vrijstelling nog een keer € 27.432 schenken, als die schenking voor een woning of een kostbare studie wordt ingezet. Laat u daarom goed informeren door ons!

Duidelijkheid

Er blijven dus veel mogelijkheden over om uw kinderen ook financieel een handje te helpen. Belangrijk is wel dat u samen alles goed vastlegt. Niet alleen is dat belangrijk voor de belastingaangifte, ook voor een open verstandhouding in uw gezin is het beter.

Als u een kind bijvoorbeeld helpt omdat het nu een nieuw huis nodig heeft, kunt u eraan denken dat voordeel in uw testament te compenseren, zodat eventuele andere kinderen uiteindelijk hetzelfde bedrag hebben ontvangen.

Overleg met Ellens & Lentze, notariaat en mediation, en laat u informeren over en helpen bij het schenken aan uw kinderen. Bespreek samen met ons wat u nu kunt doen voor uw kinderen en hoe u hen ook in de toekomst kunt blijven helpen.

< vorige berichtvolgend bericht >

Laatste nieuws