Ellens en Lentze

070 364 48 30

De Stichting Bewind en Executele Den Haag

Regelmatig bereikt ons de vraag of wij iemand weten die op betrouwbare wijze als bewindvoerder of als executeur kan optreden. Om aan deze vraag tegemoet te komen is sinds enige jaren aan Ellens & Lentze, notariaat en mediation, de stichting: Stichting Bewind en Executele Den Haag verbonden. In opdracht van deze stichting worden op professionele wijze nalatenschappen afgewikkeld en vermogens beheerd.
Voor de stichting geldt dat zij daarbij betrouwbaarheid, onafhankelijkheid en transparantie van het allergrootste belang vindt. Het is immers het vermogen van iemand anders wat (tijdelijk) beheerd wordt.

Wie zijn er bij deze stichting betrokken?

De stichting: Stichting Bewind en Executele Den Haag geeft opdracht aan de medewerkers van Ellens & Lentze, notariaat en mediation, het notariskantoor aan de Parkstraat 93 te 's-Gravenhage, om de betreffende werkzaamheden te verrichten. Ellens & Lentze is een echt Haags notariskantoor. Doordat het kantoor al lang bestaat en tevens de protocollen van de Scheveningse notaris Van der Schatte Olivier en zijn voorgangers heeft overgenomen, beschikt het kantoor niet alleen over een rijke geschiedenis, maar is van vele generaties inwoners de notariële historie terug te vinden in onze archieven. Daardoor en door het feit dat onze medewerkers al vele jaren aan ons kantoor zijn verbonden, heeft ons kantoor een ruime kennis en ervaring ondermeer op het gebied van het afwikkelen van nalatenschappen.

Waarom de stichting inschakelen?

De executeur is degene die door de overledene in een testament is aangewezen om alle zaken te regelen na het overlijden. Door de stichting aan te wijzen als (professioneel) executeur bent u er zeker van dat er altijd iemand is om na uw overlijden de zaken te regelen.
De hulp van de stichting wordt ook ingeroepen om als bewindvoerder op te treden, bijvoorbeeld voor een alleenstaande die geestelijk zelf niet meer in staat is zijn financiële zaken te regelen of voor een gehandicapt of minderjarig kind. Ook dan weet u zeker dat na uw overlijden het vermogen van deze kinderen goed en veilig wordt beheerd.
Daarnaast kan de stichting ook optreden als toezichthouder op een door u aangewezen gevolmachtigde, bewindvoerder of levensexecuteur. Zo controleert een onafhankelijk deskundige de door hen afgelegde rekening en verantwoording, ook wanneer dit bij de kantonrechter moet worden afgelegd.

Als executeur en/of bewindvoerder bieden wij het volgende:

Wat kost het om de stichting in te schakelen?

Het inschakelen van de stichting kost u niets extra’s. U betaalt de kosten van het notariskantoor. Er zijn geen bemiddelingskosten.